برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  9 , شماره  30 ; از صفحه 37 تا صفحه 50 .
 
عنوان مقاله: 

شبيه سازي بيلان آب حوضه آبخيز با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردي: حوضه قره سو استان گلستان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد
 
چکیده: 

در اين تحقيق، بيلان آبي حوضه قره سو استان گلستان با استفاده از مدل SWAT شبيه سازي شد. هدف اصلي تحقيق، آزمون کارايي مدل و قابليت استفاده از آن به عنوان شبيه ساز بيلان آب در آبخيز قره سو مي باشد. ابتدا اطلاعات ورودي مدل تهيه و مدل با اين داده ها اجرا شد. به منظور مشخص کردن پارامترهاي مهم مدل، آناليز حساسيت با روش "هر بار يک پارامتر" انجام شد. سپس واسنجي مدل به صورت دستي و سپس با روش خودکارِ SUFI2 انجام شد. به منظور کاهش عدم قطعيت، اجزاي مختلف بيلان آب در واسنجي در نظر گرفته شد و از داده هاي مشاهداتي چندين ايستگاه اندازه گيري به طور هم زمان استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد که، مدل SWAT براي شبيه سازي هيدرولوژي حوضه قره سو از کارايي مناسبي برخوردار است. دقت شبيه سازي دبي ماهانه در ايستگاه سياه آب (خروجي حوضه) با استفاده از شاخص نش-ساتکليف در دوره واسنجي 0.6 و با شاخص R2، 0.65، و در دوره اعتبارسنجي به ترتيب 0.36 و 0.62 بدست آمد. براي شاخص هاي ارزيابي عدم قطعيت نيز مقادير قابل قبولي بدست آمد.  -Pفاکتور و  R-فاکتور، براي دوره واسنجي به ترتيب 0.77 و 1.23 و براي دوره اعتبارسنجي به ترتيب 0.97 و 1.73 محاسبه شد. بر اساس نتايج شبيه سازي مدل، به طور متوسط حدود 67% بارش از طريق تبخير و تعرق وارد اتمسفر مي شود، 17% آن به صورت رواناب سطحي و جريان جانبي به آبراهه ها وارد مي شود و 16% نفوذ يافته و وارد سفره زيرزميني مي شود. اين تحقيق اطلاعات مفيدي را در مورد بيلان آبي حوضه قره سو فراهم نموده و به برنامه ريزي دقيق تر منابع آب در اين حوضه کمک مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 259
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی