برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اعتباريابي و پايايي سنجي مقياس سنجش هوشياري کارآفرينانه در ميان دانش آموختگان شرکت هاي تجاري کشاورزي استان کرمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 

مفهوم هوشياري کارآفرينانه به عنوان مفهومي اساسي در تئوري فرصت گرايي کارآفريني مطرح است. ليکن آنچه تا به امروز، به ويژه در ايران، کمتر بدان پرداخته شده ارائه مقياسي براي اندازه گيري آن است. از اين رو، تحقيق علي- ارتباطي حاضر با هدف اعتباريابي اين ابزار انجام شد. جامعه آماري اين پژوهش دانش آموختگان شرکت هاي تجاري کشاورزي در جنوب استان کرمان به تعداد 346 تن بود که با استفاده از فرمول کوکران 132 نفر انتخاب و به روش انتساب متناسب نمونه گيري شدند. ابزار تحقيق پرسشنامه اي استاندارد در مقياس ليکرت بود. بررسي روايي تشخيصي ابزار و پايايي ترکيبي آن نشان از پايايي و روايي پرسشنامه داشت. روش غالب آماري تحليل عاملي تاييدي مرتبه دوم بود که مشخص کرد مفهوم هوشياري کارآفرينانه از سه بعد پويش، رابطه و قضاوت تشکيل شده و فرضيه تک بعدي بودن آن مورد تاييد قرار نگرفت. همچنين، مشخص شد که بعد رابطه و برقراري پيوند در مقايسه با دو بعد ديگر نقش بيشتري در اين بين ايفا مي کند. نتيجه کلي اين تحقيق حاکي از آن بود که مفهوم فرصت گرايي در کارآفريني در ميان کارآفرينان ايراني مطرح بوده و اين مفهوم ماهيتا ذاتي و اکتسابي است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

صفا، ل.، و علم بیگی، ا.، و غلامی، ح. (1395). اعتباریابی و پایایی سنجی مقیاس سنجش هوشیاری کارآفرینانه در میان دانش آموختگان شرکت های تجاری کشاورزی استان کرمان. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, 9(1 (پیاپی 33)), 57-68. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=279012Vancouver : کپی

صفا لیلا، علم بیگی امیر، غلامی حسام الدین. اعتباریابی و پایایی سنجی مقیاس سنجش هوشیاری کارآفرینانه در میان دانش آموختگان شرکت های تجاری کشاورزی استان کرمان. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی. 1395 [cited 2021April19];9(1 (پیاپی 33)):57-68. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=279012IEEE : کپی

صفا، ل.، علم بیگی، ا.، غلامی، ح.، 1395. اعتباریابی و پایایی سنجی مقیاس سنجش هوشیاری کارآفرینانه در میان دانش آموختگان شرکت های تجاری کشاورزی استان کرمان. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, [online] 9(1 (پیاپی 33)), pp.57-68. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=279012. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 258 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی