نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1392 , دوره  2 , شماره  1 ; از صفحه 11 تا صفحه 17 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين سلامت رواني با کيفيت زندگي در زنان باردار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شبکه بهداشت و درمان لالی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: دوران بارداري به عنوان يک دوره آسيب پذير در زنان تصور شده است که مادران را با مشکلات و دشواري هاي جديدي رو به رو مي نمايد و اين مشکلات ممکن است باعث اختلال در سلامت رواني و روند کيفيت زندگي آنان گردد. مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط بين سلامت رواني با کيفيت زندگي زنان باردار انجام شد.روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي - مقطعي، نمونه ها 315 نفر از زنان باردار تحت پوشش مراکز بهداشتي - درماني شهرستان شاهين شهر اصفهان بوده اند. روش نمونه گيري در دسترس براي انتخاب زنان مراجعه کننده به مراکز مذکور استفاده شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومي و کيفيت زندگي فرم 36 سوالي گردآوري شد و با استفاده از محاسبه ضريب همبستگي اسپيرمن و آزمون مجذور کاي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. سطح معناداري براي آزمون هاي آماري نيز کمتر از 0.05 لحاظ گرديد.يافته‌ها: حيطه عملکرد فيزيکي از کيفيت زندگي با 3 حيطه اضطراب (p=0.004)، اختلال در عملکرد اجتماعي (p=0.001) و افسردگي (p=0.012) از سلامت عمومي همبستگي معني دار نشان داد. حيطه سلامت رواني از کيفيت زندگي تنها با حيطه علايم شبه جسمي از سلامت عمومي ارتباط معني دار نشان داد (p=0.02) و در نهايت در حيطه عملکرد اجتماعي از کيفيت زندگي با حيطه اختلال در عملکرد اجتماعي از سلامت عمومي همبستگي معني دار مشاهده شد(p=0.01).بحث و نتيجه گيري: نتايج پژوهش تاثير مثبت سطح تحصيلات والدين و آگاهي خانواده ها را بر تغذيه و شاخص توده بدن را نشان مي دهد؛ لذا توجه به افزايش آگاهي خانواده بر تغذيه دانش آموزان ضروري است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کرمی، خ.، و مردانی، ا. (1392). رابطه بین سلامت روانی با کیفیت زندگی در زنان باردار. نسیم تندرستی (سلامت خانواده), 2(1), 11-17. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=278895Vancouver : کپی

کرمی خدابخش، مردانی افسانه. رابطه بین سلامت روانی با کیفیت زندگی در زنان باردار. نسیم تندرستی (سلامت خانواده). 1392 [cited 2022August11];2(1):11-17. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=278895IEEE : کپی

کرمی، خ.، مردانی، ا.، 1392. رابطه بین سلامت روانی با کیفیت زندگی در زنان باردار. نسیم تندرستی (سلامت خانواده), [online] 2(1), pp.11-17. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=278895. 

 
بازدید یکساله 480 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی