برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  8 , شماره  31 ; از صفحه 35 تا صفحه 44 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير غلظت هاي مختلف جلبک خشک Chlorella sp. در مقايسه با جلبک هاي تازه Nannochloropsis oculta و Isochrysis galbana بر روند تغيير شاخص هاي توليدمثلي روتيفر آب شور Brachionus plicatilis

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 
چکیده: 

در مطالعه حاضر اثر جلبک هاي تازه Nannochloropsis oculta،  Isochrysis galbanaو جلبک خشک Chlorella sp. با دو غلظت بالا (5×106 سلول در ميلي ليتر) و پايين (2.5×106 سلول در ميلي ليتر) بر روند شاخص هاي توليدمثلي (تعداد روتيفرهاي ماده تخم دار و تعداد تخم هاي چسبيده و جداشده و نرخ تخم) روتيفر آب شور (Brachionus plicatilis) بررسي شد. روتيفرها در شرايط استاندارد و در ظروف پلاستيکي 500 ميلي ليتري با تراکم اوليه 30 عدد در ميلي ليتر کشت شدند. در مدت زمان کشت (10 روز) از روتيفرها نمونه برداري و تعداد روتيفرهاي تخم دار و تعداد کل تخم ها شمارش شدند. بر اساس آناليز واريانس دوطرفه در روز اول و دوم فقط نوع جلبک تاثير معني دار را نشان داد و غلظت هاي مختلف و اثرات متقابل تاثير معني داري را نشان ندادند. از روز سوم تا روز ششم که پيک جمعيتي بود اثرات متقابل جلبک و غلظت تاثير معني داري بر ماده هاي تخم دار و تعداد کل تخم داشتند. در روزهاي هفتم تا دهم به دليل ثابت بودن ميزان غذادهي در تيمارها فقط نوع جلبک تاثير معني داري داشته و غلظت هاي مختلف جلبک تاثير معني داري بر نتايج نشان ندادند. بر اساس مقايسه ميانگين داده ها بيشترين ماده هاي تخم دار (122.33±7.21 عدد در ميلي ليتر) در هر دو غلظت بالا و پايين جلبک I. galbanaدر روز پنجم مشاهده شد (P<0.05). همچنين حداکثر کل تخم ها در غلظت بالاي جلبک I. galbana (204±6.80 عدد در ميلي ليتر) در روز چهارم مشاهده شد که به طور معني داري بيشتر از ساير تيمارها بود. کمترين ميزان تعداد کل تخم ها به طور معني داري در روز پنجم آزمايش براي هر دو غلظت بالا و پايين جلبک کلرلا به دست آمد (P<0.05). از نظر تعداد کل تخم ها غلظت بالا از جلبک N.oculta و غلظت پايين از جلبک I. galbana باهم ديگر تفاوت معني داري را نشان ندادند (P>0.05). همچنين بيشترين نرخ تخم در روتيفرهاي تغذيه شده با دو غلظت بالا و پايين جلبک I. galbana مشاهده شد که به طور معني داري (P<0.05) بيشتر از ساير تيمارها بود. بر اساس مطالعه حاضر کمترين تعداد تخم و ماده هاي تخم دار در تيمار جلبک خشک کلرلا به دست آمد و علي رغم دسترسي راحت از جلبک خشک کلرلا نمي توان به عنوان جايگزيني خوب استفاده کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 64
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی