برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي و تحليل فضايي پراکنش جمعيت و توزيع خدمات در نواحي شهري تبريز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مراغه
 
چکیده: 

امروزه يکي از موضوعات مهم در برنامه ريزي شهرها، بحث توسعه متعادل و متناسب در شهرها و برخورداري مناسب ساکنان شهرها از خدمات شهري مي باشد. در اين ميان برنامه ريزان شهري با جمع آوري و تحليل داده هاي مکاني و فضايي و انعکاس نتايج به مديران شهري تلاش مي کنند که توزيع خدمات و امکانات شهري به نحوي هدايت شود که به نفع همه اقشار و گروه هاي اجتماعي جامعه باشد و به گونه اي برنامه ها و طرح هاي توسعه زمينه ساز تحقق عدالت اجتماعي و فضايي در شهرها واقع شوند. پژوهش حاضر، با هدف بررسي ارتباط بين پراکنش جمعيت و توزيع خدمات شهري در 37 ناحيه شهري تبريز و ارزيابي برخورداري نواحي شهري و جمعيت آن، از خدمات شهري صورت گرفته است. روش پژوهش توصيفي تحليلي مي باشد بدين صورت که براي ارزيابي نحوه پراکنش جمعيت از مدل آنتروپي نسبي و ضريب جيني، و براي ارزيابي توزيع خدمات از مدل تاپسيس استفاده شده است. همچنين از آزمون همبستگي براي تبيين رابطه بين جمعيت و توزيع فضايي خدمات استفاده شده است. نتايج بدست آمده از مدل آنتروپي نشان دهنده توزيع و پراکنش موزون جمعيت در نواحي شهري تبريز مي باشد. اما نتايج ارزيابي توزيع خدمات شهري در مناطق شهري نشانگر آن است که نواحي مناطق 9و 10 تبريز داراي کم ترين برخورداري و ناحيه يک منطقه 2 و 3 داراي بيشترين برخورداري از خدمات شهري هستند. همچنين نتيجه ارزيابي همبستگي بين رتبه جمعيت و تاثير آن در برخورداري از خدمات شهري با استفاده از مدل اسپيرمن در حدود (0.4991) بوده که نشان از وجود همبستگي بين رتبه جمعيت و دسترسي به خدمات شهري دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سرور، ه.، و لاله پور، م.، و سربازگلی، س. (1395). ارزیابی و تحلیل فضایی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهری تبریز. جغرافیا, 14 (دوره جدید)(51), 305-324. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=278344Vancouver : کپی

سرور هوشنگ، لاله پور منیژه، سربازگلی سولماز. ارزیابی و تحلیل فضایی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهری تبریز. جغرافیا. 1395 [cited 2021September20];14 (دوره جدید)(51):305-324. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=278344IEEE : کپی

سرور، ه.، لاله پور، م.، سربازگلی، س.، 1395. ارزیابی و تحلیل فضایی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهری تبریز. جغرافیا, [online] 14 (دوره جدید)(51), pp.305-324. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=278344. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 174 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی