نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  4 , شماره  2 ; از صفحه 14 تا صفحه 20 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير مداخله معنوي مراقبين بر کيفيت زندگي کودکان 12-8 سال مبتلا به لوسمي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: کودکان مبتلا به لوسمي در طي مراحل مختلف درماني کاهش شديدي در کيفيت زندگي تجربه مي کنند. با توجه به اهميت معنويت در نظام سلامت، موضوع ارتقاي سلامت معنوي کمتر در برنامه هاي حمايتي و درماني مراقبين کودکان مبتلا به لوسمي قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير مداخله معنوي مراقبين بر کيفيت زندگي کودکان 12-8 سال مبتلا به لوسمي انجام شد.روش ها: اين کارآزمايي باليني با مشارکت 60نفر از مراقبين کودکان مبتلا به لوسمي انجام شد. گروه مداخله 5 جلسه مداخله معنوي بر اساس الگوي ريچاردز و برگين و با تمرکز بر مباني دين اسلام که مشتمل بر مولفه هاي نيايش، توکل و توسل، صبر، شکر، طلب و بخشش بود روزانه به مدت60 دقيقه دريافت نمودند. ابزار پژوهش فرم اطلاعات فردي، پرسشنامه سلامت معنوي و کيفيت زندگي نوجوان بود که توسط مراقبين پيش از مداخله و در پايان آن تکميل گرديد. داده ها توسط نرم افزار SPSS ويرايش 16 تحليل شد.نتايج: ميانگين سن مراقبين در گروه کنترل 40.0±0.9 و مداخله 35.7±6.2 سال بود.طبق يافته ها تفاوت معني داري بين ميانگين نمره کل کيفيت زندگي قبل و بعد از مداخله در دو گروه به دست نيامد (P>0.05)، اما بعد از مداخله ميانگين نمره بعد اجتماعي کيفيت زندگي در گروه مداخله به طور معني داري کمتر از گروه کنترل بود (p=0.033).نتيجه گيري: به نظر مي رسد برگزاري جلسات حمايت معنوي مي تواند بعد اجتماعي کيفيت زندگي کودکان مبتلا به لوسمي را ارتقا دهد. بنابراين پيشنهاد مي گردد برنامه ريزي هاي لازم به منظور برگزاري چنين آموزش هايي با توجه به هزينه اندک و تاثير گذاري نسبي آن ها براي مراقبين کودکان مبتلا به لوسمي پيش بيني شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ظفریان مقدم، ا.، و بهنام وشانی، ح.، و ریحانی، ط.، و نمازی زادگان، س. (1395). تاثیر مداخله معنوی مراقبین بر کیفیت زندگی کودکان 12-8 سال مبتلا به لوسمی. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه, 4(2), 14-20. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=278315Vancouver : کپی

ظفریان مقدم الهام، بهنام وشانی حمیدرضا، ریحانی طیبه، نمازی زادگان سعید. تاثیر مداخله معنوی مراقبین بر کیفیت زندگی کودکان 12-8 سال مبتلا به لوسمی. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه. 1395 [cited 2022May23];4(2):14-20. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=278315IEEE : کپی

ظفریان مقدم، ا.، بهنام وشانی، ح.، ریحانی، ط.، نمازی زادگان، س.، 1395. تاثیر مداخله معنوی مراقبین بر کیفیت زندگی کودکان 12-8 سال مبتلا به لوسمی. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه, [online] 4(2), pp.14-20. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=278315. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 144 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی