نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1371 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 41 تا صفحه 45 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير عوامل جغرافيايي بر مديريت و برنامه ريزي آموزشي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است