برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  4 , شماره  3 ; از صفحه 173 تا صفحه 183 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين مشارکت اجتماعي و سلامت عمومي در زنان شهر ايلام

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب‌های روانی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: مشارکت اجتماعي به عنوان راهبرد موثر در ارتقاي سلامت مي تواند سلامت افراد را تحت تاثير قرار بدهد. در زنان با توجه به نقش اجتماعي آنها در جامعه، مشارکت اجتماعي مي تواند رابطه قوي تري با سلامت داشته باشد. از اين روي مطالعه حاضر به بررسي رابطه بين مشارکت اجتماعي و سلامت عمومي در زنان شهر ايلام پرداخت.
مواد و روش: اين پژوهش يک مطالعه مقطعي بود که بر روي 385 زن بالاي 18سال در شهر ايلام در سال 1393با روش نمونه چندمرحله اي انجام شد. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه هاي استاندارد مشارکت اجتماعي زنان و سلامت عمومي گلدبرگ (
GHQ-28) استفاده شد. آزمون هاي تي تست، تحليل واريانس يک طرفه، آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي چندمتغيره براي تحليل داده ها استفاده شد.
يافته ها: ميانگين سن زنان در اين مطالعه
35.12±7.12 سال برآورد شد. همچنين ميانگين نمره سلامت عمومي زنان 27.97±9.18 بود که نشان دهنده وضعيت مطلوب سلامت عمومي در زنان شهر ايلام بود. ميانگين نمره مشارکت اجتماعي 78.25±12.14 به دست آمد. بين سلامت عمومي و مشارکت اجتماعي زنان همبستگي معني دار آماري مشاهده شد (p=0.01، r=-0.46). همچنين در تحليل رگرسيوني چند متغيره سلامت عمومي و متغيرهاي مشارکت اجتماعي (p=0.01، b=-3.7)، سن (p=0.01، b=-2.94)، سطح تحصيلات (p=0.02، b=-2.03) و شغل (p=0.01، b=-2.08) معني دار بودند.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به عوامل مختلف مرتبط با سلامت عمومي در زنان و از طرفي اثر تجمعي عوامل بر مولفه هاي مشارکت اجتماعي، بهبود عوامل موثر قابل تعديل نظير مشارکت و حمايت هاي اجتماعي در زنان مي تواند بر سلامت عمومي آنها اثر مستقيم داشته باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نیازی، م.، و توسنگ، م.، و منتی، ر.، و نژادی، ا.، و کسانی، ع. (1395). رابطه بین مشارکت اجتماعی و سلامت عمومی در زنان شهر ایلام. علوم پزشکی صدرا, 4(3), 173-183. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=277947Vancouver : کپی

نیازی محسن، توسنگ محمدعلی، منتی رستم، نژادی اعظم، کسانی عزیز. رابطه بین مشارکت اجتماعی و سلامت عمومی در زنان شهر ایلام. علوم پزشکی صدرا. 1395 [cited 2021November28];4(3):173-183. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=277947IEEE : کپی

نیازی، م.، توسنگ، م.، منتی، ر.، نژادی، ا.، کسانی، ع.، 1395. رابطه بین مشارکت اجتماعی و سلامت عمومی در زنان شهر ایلام. علوم پزشکی صدرا, [online] 4(3), pp.173-183. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=277947. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 175 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی