نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه مصرف سيگار و قليان با عوامل فردي، خانوادگي و اجتماعي نوجوانان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی
 
چکیده: 
زمينه و هدف: با توجه به شيوع مصرف سيگار و قليان در بين نوجوانان و لزوم شناخت مولفه ها و ابعاد اين رفتارها جهت طراحي مداخلات اثربخش، پژوهش حاضر با هدف تعيين پيش بيني کننده هاي مصرف قليان و سيگار در نوجوانان انجام شد.مواد و روش ها: با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چندمرحله اي، 201 نفر از پسران دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان نجف آباد (اصفهان)، انتخاب و توسط مقياس نيمرخ خطر مصرف مواد و پرسش نامه رفتارهاي پرخطر مورد ارزيابي قرار گرفتند. براي تجزيه وتحليل داده ها از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندمتغيري روش گام به گام استفاده شد.يافته ها: نتايج نشان داد که بين مصرف سيگار در طول عمر و هر 12 مولفه نيمرخ خطر مصرف مواد و بين مصرف قليان در طول عمر با نااميدي، مهارت اجتماعي، هيجان خواهي، نگرش والدين به مصرف مواد، نظارت خانواده و احساس تعهد به مدرسه رابطه وجود دارد. نتايج تحليل رگرسيون چندمتغيري نشان داد که نگرش به مصرف مواد، نگرش والدين به مصرف مواد و تکانشگري 55% از واريانس مصرف سيگار را پيش بيني مي کنند. همچنين نگرش به مصرف مواد و هيجان خواهي 19% از مصرف قليان و متغيرهاي نگرش به مصرف مواد، مهارت اجتماعي، تعارضات خانوادگي و نگرش والدين به مصرف مواد، 17% تمايل به مصرف سيگار را و در نهايت احساس تعهد به مدرسه، نگرش به مصرف مواد، نظارت خانواده و بي نظمي محيط اجتماعي 19% از واريانس تمايل به کشيدن قليان را پيش بيني مي کنند.نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين پژوهش مي توان گفت شيوع مصرف سيگار و قليان در نوجوانان در حال افزايش و سن شروع آن ها رو به کاهش است و مصرف سيگار و قليان در نوجوانان يک پديده چندعاملي و چند سطحي بوده و عوامل تعيين کننده گر ايش به آن ها در سطوح متعدد فردي، اجتماعي و خانوادگي قرار دارد که بايد در مداخلات پيشگيري، کنترل و ترک سيگار و قليان مدنظر قرار گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدخانی، ش.، و رضایی جمالویی، ح. (1395). رابطه مصرف سیگار و قلیان با عوامل فردی, خانوادگی و اجتماعی نوجوانان. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, 23(2), 262-280. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=277871Vancouver : کپی

محمدخانی شهرام، رضایی جمالویی حسن. رابطه مصرف سیگار و قلیان با عوامل فردی, خانوادگی و اجتماعی نوجوانان. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. 1395 [cited 2022August12];23(2):262-280. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=277871IEEE : کپی

محمدخانی، ش.، رضایی جمالویی، ح.، 1395. رابطه مصرف سیگار و قلیان با عوامل فردی, خانوادگی و اجتماعی نوجوانان. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, [online] 23(2), pp.262-280. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=277871. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 607 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی