3 SID.ir | بررسي ارتباط بين عوامل رواني- اجتماعي با اختلالات اسکلتي- عضلاني در کاربران رايانه
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط بين عوامل رواني- اجتماعي با اختلالات اسکلتي- عضلاني در کاربران رايانه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ارگونومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: با رشد روز افزون استفاده از رايانه در محيط هاي کاري کشورمان، ميزان اختلالات اسکلتي-عضلاني (MSDs) مرتبط با اين مشاغل نيز رو به افزايش گذاشته و تبعات مالي سنگيني به سيستم درماني کشورتحميل مي کند. هدف از اين مطالعه، بررسي ارتباط بين عوامل رواني-اجتماعي با اختلالات اسکلتي-عضلاني در ميان کاربران رايانه مي باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي، در يکي از مناطق عمليات انتقال گاز ايران در طي سال هاي 92-91 صورت گرفت. در اين مطالعه، تمامي300 نفر کارکنان اداري اين منطقه شرکت نمودند. جمع آوري داده هاي مطالعه با استفاده از دو پرسش نامه «نورديک» براي اندازه گيري اختلالات اسکلتي-عضلاني و «پرسش نامه همه پرسي از کارکنان» براي اندازه گيري عوامل رواني- اجتماعي، استفاده شد. آناليز داده ها با استفاده از نرم افزار
SPSS 16 انجام گرفت. روش هاي مورد استفاده دراين مطالعه شامل: کاي دو و رگرسيون لجستيک مي باشد.
يافته ها: ميانگين سن و سابقه کاري افراد مورد مطالعه به ترتيب
34.59±7.00 و 9.56±6.71 سال بود. نتايج نشان داد که شيوع اختلالات اسکلتي-عضلاني در ناحيه کمر (49.7 درصد) و گردن (49.0 درصد) بيش از ساير نقاط مي باشد. مدل سازي رگرسيوني مشخص کرد که از ميان ريسک فاکتورهاي رواني-اجتماعي، تعادل کار/خانواده، کنترل شغلي، رهبري، منابع، خدمات به مشتريان، حمايت همکاران، پاداش، همکاري، توسعه کارکنان و نيازمندي شغلي با شيوع اين اختلالات داراي ارتباط معنادار مي باشد (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد برخي پارامتر هاي رواني-اجتماعي درشيوع اختلالات اسکلتي-عضلاني تاثيرگذار بوده و براي پيشگيري از اين اختلالات، نيازاست که به ريسک فاکتور هاي رواني- اجتماعي نيز توجه گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 107
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی