برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نقش گيرنده هاي اوپيوئيدي در خاصيت ضد تشنجي عصاره هيدروالکلي گياه مخلصه (.Scrophularia striata Boiss) درموش سوري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: استفاده از گياهان دارويي در حال حاضر به دليل عوارض کمتر ذهن بسياري از محققان را به خود معطوف کرده است. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير داروي نالوکسان به عنوان يک آنتاگونيست اوپيوئيدي برطول مدت تشنج ناشي از تزريق پنتيلن تترازول و تعيين مکانيسم اثر ضد تشنجي عصاره هيدروالکلي گياه مخلصه مي باشد.
مواد و روش ها: در مطالعه حاضر، 40 موش سوري نر به صورت تصادفي ساده به 5 گروه هشت تايي تقسيم شدند، گروه کنترل (دريافت کننده
PTZ 80 mg/kg)، دو گروه درمان (دريافت کننده عصاره با دوزهاي 600mg/kg و 900mg/kg) و دو گروه آزمايشي (دريافت کننده عصاره با دوزهاي 600mg/kg و 900mg/kg) به همراه نالوکسان 5mg/kg (تزريق نالوکسان 5 دقيقه قبل از تزريق عصاره به صورت داخل صفاقي صورت گرفت). با تزريقPTZ (30 دقيقه بعد از تزريق عصاره)، رفتارهاي تشنجي حيوانات در طي 20 دقيقه توسط دوربين فيلمبرداري شد و مراحل مختلف تشنج مورد ارزيابي قرار گرفت. داده هاي آماري با استفاده از آزمون هاي آناليز واريانس يک طرفه و Tukey با استفاده از نرم افزار SPSS16 تجزيه و تحليل شد. معيار معني دار بودن اختلاف ميانگين ها P<0.05 در نظر گرفته شد.
يافته ها: آناليز آماري داده ها نشان داد تزريق نالوکسان به همراه عصاره زمان تاخيري تا شروع تشنج تونيک و کلونيک را کاهش داد که در مقايسه با کنترل معني دار نبود. زمان تاخيري تشنج تونيک-کلونيک با تزريق عصاره و عصاره به همراه نالوکسان نيز افزايش يافت. با تزريق عصاره به تنهايي مدت زمان کل تشنج کاهش يافت اما با تزريق عصاره همراه با نالوکسان مدت زمان کل تشنج افزايش يافت که اين افزايش در دوز
600mg/kg در مقايسه با گروه کنترل معني دار بود (P<0.01). داده ها نشان داد تزريق عصاره به تنهايي و همراه با نالوکسان باعث افزايش مدت زمان باقي ماندن در تشنج تونيک شد و مدت زمان باقي ماندن حيوان در تشنج تونيک- کلونيک با تزريق عصاره افزايش يافت اما با تزريق نالوکسان قبل از عصاره به حيوان، مدت زمان باقي ماندن حيوان در اين مرحله نسبت به گروه دريافت کننده عصاره کاهش يافت.
نتيجه گيري: نتيجه حاصل از اين پژوهش نشان داد نالوکسان مي تواند به عنوان يک آنتاگونيست اثر ضد تشنجي عصاره هيدروالکلي مخلصه را مهار کند.

 

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 85
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی