برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آبان 1395 , دوره  27 , شماره  8 ; از صفحه 642 تا صفحه 649 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط بين سلامت معنوي و افسردگي در دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* قزوین، دپارتمان بیماری‌های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ایران
 
چکیده: 
پيش زمينه و هدف: افسردگي يکي از چالش هاي شايع رواني در جامعه است که منحصر به زمان و مکان و شخص خاصي نيست و همه گروه هاي جامعه ازجمله دانشجويان را مي تواند در برگيرد. درگذشته، تاثير مثبت معنويت بر سلامت روان اثبات شده و اين ارتباط معنادار شناخته شده است. لذا پژوهش حاضر براي تعيين رابطه ابعاد مختلف معنويت و افسردگي در دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه اجرا گرديد.مواد و روش کار: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي-همبستگي است. با توجه به معيارهاي مطالعه، تعداد 90 نفر از دانشجويان رشته پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه به روش نمونه گيري آسان انتخاب شدند. براي انجام طرح از پرسشنامه هاي اطلاعات دموگرافيک، سلامت معنوي Palutzian & Ellison و افسردگي دانشجويان (USDI) استفاده شد. سپس داده ها وارد SPSS شده و با استفاده از آمار توصيفي (ميانگين و درصد فراواني) و تحليلي (t-student و chi square) مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.يافته ها: 59درصد از افراد شرکت کننده در اين مطالعه را زنان و 41 درصد را نيز مردان تشکيل دادند. 96.7 درصد افراد متاهل بودند. 68 تن از دانشجويان در خوابگاه سکونت داشتند، 34 نفر رضايت از زندگي خود را کم گزارش نمودند و 87 دانشجو سطح متوسطي از درجه معنويت را نشان دادند. بين وضعيت تاهل و معنويت ارتباط معنادار و بين افسردگي و معنويت نيز ارتباط معکوس معني داري وجود داشت و در ساير مشخصات دموگرافيک ارتباط معني داري مشاهده نگرديد.بحث و نتيجه گيري: نتايج پژوهش نشان داد که بين افسردگي و معنويت ارتباط معکوس معني داري وجود دارد. به بيان ديگر، هرقدر درجه معنويت دانشجويان بيشتر باشد، ميزان افسردگي در آن ها کم تر است. از اين نتيجه اين گونه مي توان برداشت کرد که درجه معنويت يکي از پيش بيني کننده هاي مهم افسردگي مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آقاخانی، ن.، و ترابی، م.، و حضرتی، ا.، و علی نژاد، و.، و اسم حسینی، غ.، و نیکونژاد، ع. (1395). ارتباط بین سلامت معنوی و افسردگی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. مجله مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه), 27(8), 642-649. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=277701Vancouver : کپی

آقاخانی نادر، ترابی مهدی، حضرتی افشین، علی نژاد وحید، اسم حسینی غلامرضا، نیکونژاد علیرضا. ارتباط بین سلامت معنوی و افسردگی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. مجله مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه). 1395 [cited 2022January29];27(8):642-649. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=277701IEEE : کپی

آقاخانی، ن.، ترابی، م.، حضرتی، ا.، علی نژاد، و.، اسم حسینی، غ.، نیکونژاد، ع.، 1395. ارتباط بین سلامت معنوی و افسردگی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. مجله مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه), [online] 27(8), pp.642-649. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=277701. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 240 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی