برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  9 , شماره  28 ; از صفحه 23 تا صفحه 49 .
 
عنوان مقاله: 

نقش برنامه هاي شبکه ورزش در ارتقاء فرهنگ ورزشي زنان خانه دار منطقه پنج تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان)
 
چکیده: 

مقدمه و هدف پژوهش: تحقيقات گوناگوني که در اين زمينه صورت گرفته، تاثير مثبت رسانه ها و بويژه تلويزيون را بر روي تغيير نگرش و رفتار مردم نسبت به ورزش کردن مورد تاکيد قرار داده است. شبکه ورزش نيز که به تازگي تاسيس شده به صورت تخصصي در زمينه ورزش در خدمت اقشار جامعه بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش برنامه هاي ورزشي شبکه ورزش در ارتقاء فرهنگ ورزشي زنان خانه دار منطقه پنج صورت گرفته است.
روش پژوهش: روش پژوهش به صورت توصيفي- پيمايشي بوده و جامعه آماري آنرا کليه زنان خانه دار عضو باشگاه هاي خصوصي منطقه 5 تهران به تعداد 1841 نفر تشکيل مي دهند که از اين تعداد با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران 317 نفر به روش تصادفي - طبقه اي به عنوان نمونه آماري انتخاب شده اند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است.
يافته ها: نقش برنامه هاي ورزشي شبکه ورزش در ارتقاء فرهنگ ورزشي زنان خانه دار با ميانگين
2.91 و تغيير نگرش آنها نسبت به ورزش با ميانگين 2.60 کمتر از سطح متوسط مي باشد. همچنين ارتقاء ارزشهاي فرهنگي در ورزش زنان خانه دار با ميانگين 2.98، ارتقاء ارزشهاي مذهبي با ميانگين 2.97، ارتقاء هنجارهاي فرهنگي با ميانگين 3.03، مشارکت در فعاليت هاي ورزشي زنان خانه دار با ميانگين 2.99 در سطح متوسط است.
نتيجه گيري: بين نقش برنامه هاي ورزشي شبکه ورزش و ارتقاء فرهنگ ورزشي زنان خانه دار منطقه 5 تهران برحسب جنس، سن، تعداد فرزند، تحصيلات، ميزان تماشاي شبکه ورزش، شاغل بودن، ميزان اوقات فراغت، هزينه مالي براي ورزش، عضويت مستمر باشگاهي و ورزش کردن به کمک تلويزيون تفاوت معني داري وجود ندارد؛ اما بين نقش برنامه هاي ورزشي شبکه ورزش در ارتقاء فرهنگ ورزشي زنان خانه دار منطقه5 تهران برحسب و نسبت وضعيت تاهل، تفاوت معني دار وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 360
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی