برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثر کوتاه مدت تمرين شنا و مکمل کورکومين بر حافظه فضايي تخريب شده ناشي از مصرف افراطي اتانول در موش هاي بزرگ آزمايشگاهي نر: گزارش مقدماتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: کمک به بازگشت افرادي که داراي ناهنجاري هاي اجتماعي از جمله مصرف اتانول هستند، از موضوعات مهم پژوهشي در حوزه علوم زيستي بوده و ابهامات متعددي در اين حيطه درخصوص کارآمدي مداخلات دارويي و فعاليت بدني وجود دارد.
هدف: هدف از مطالعه حاضر، مقايسه اثر دو هفته تمرين شنا يا مصرف مکمل کورکومين بر بهبود حافظه فضايي پس از تخريب ناشي از مصرف افراطي اتانول در موش هاي بزرگ آزمايشگاهي نر بود
.
روش بررسي: در يک کارآزمايي تجربي، 24 سر موش بزرگ آزمايشگاهي نر نژاد ويستار (250-200 گرم) انتخاب و به مدت 4 روز و هر هشت ساعت يک بار اتانول دريافت کردند. پس از شش روز پرهيز از مصرف، به مدت دو هفته تحت مداخله تمرين شنا يا مکمل کورکومين قرار گرفتند. موش هاي بزرگ آزمايشگاهي به صورت تصادفي به سه گروه: 1) کنترل؛ 2) تمرين شنا؛ و 3) کورکومين تقسيم شدند. پس از 2 هفته با استفاده از ماز آبي موريس ميزان يادگيري و حافظه فضايي مورد سنجش قرار گرفت
.
نتايج: پس از 2 هفته تمرين شنا و مصرف مکمل کورکومين، زمان و مسافت شناکردن تا رسيدن به سکو در تلاش هاي بيشتر کاهش معني دار يافت، که نشانه يادگيري بود (
P<0.05). ميزان اين کاهش در گروه کورکومين از ساير گروه ها بزرگتر بود. تفاوت معني داري بين اثر مداخلات در حافظه فضايي آزمودني ها مشاهده نشد (P>0.05).
نتيجه گيري: با وجود بهبود جزئي در گروه هاي کورکومين و تمرين نسبت به گروه کنترل، 2 هفته تمرين شنا يا کورکومين نمي تواند حافظه را پس از مصرف افراطي اتانول بهبود بخشد. بر اساس نتايج به دست آمده از اين مطالعه نتيجه گيري مي شود عملکرد يادگيري در دوره بازيافت پس از مصرف اتانول تحت تاثير دو هفته تمرين هوازي و مکمل کورکومين قرار گرفته ولي حافظه فضايي از اين دو مداخله تاثير نمي پذيرد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 141
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی