برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر اسانس سه گياه دارويي بر فعاليت آنزيم هاي پراکسيداز و پلي فنل اکسيداز در کلم بروکلي (Brassica oleracea L. var. Italica)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: فعاليت آنزيم هاي پراکسيداز و پلي فنل اکسيداز منجر به قهوه اي شدن آنزيمي و سبب تغييرات نامطلوب کيفي در ميوه ها و سبزي ها مي شود.
هدف: هدف از اين مطالعه بررسي اثر اسانس هاي گياهي بر کاهش فعاليت آنزيم هاي دخيل در قهوه اي شدن آنزيمي کلم بروکلي مي باشد
.
روش بررسي: گل آذين هاي کلم بروکلي در دو شرايط
in vitro و in vivo با آب مقطر (شاهد)، اسيد آسکوربيک (1? پي پي ام) و غلظت هاي 500، 750، 1000 و 2000 پي پي ام اسانس هاي پونه، زيره سياه و زيره سبز تيمار شدند و سپس فعاليت آنزيم هاي پراکسيداز و پلي فنل اکسيداز ارزيابي شدند.
نتايج: در شرايط
in vitro اسانس زيره سبز در غلظت 1000 پي پي ام و اسانس زيره سياه در تمامي غلظت هاي مورد استفاده؛ در شرايط in vivo غلظت 500 پي پي ام اسانس پونه، 500 و 750 پي پي ام اسانس زيره سياه، تمامي غلظت هاي اسانس زيره سبز و اسيد اسکوربيک به طور معني داري فعاليت آنزيم پراکسيداز کلم بروکلي را نسبت به شاهد کاهش دادند. همچنين غلظت هاي 500 پي پي ام اسانس پونه و زيره سياه، غلظت 2000 پي پي ام اسانس زيره سبز و تيمار اسيد اسکوربيک به طور چشمگيري فعاليت آنزيم پلي فنل اکسيداز را نسبت به تيمار شاهد در شرايط in vivo کاهش دادند. بالاترين فعاليت بازدارندگي عليه پلي فنل اکسيداز و پرکسيداز به ترتيب توسط غلظت هاي 500 و 750 پي پي ام اسانس زيره سياه و در شرايط in vivo به دست آمد.
نتيجه گيري: اسانس هاي مورد استفاده در اين پژوهش بسته به غلظت مورد استفاده، فعاليت آنزيم هاي پراکسيداز و پلي فنل اکسيداز را در کلم بروکلي کاهش دادند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 144
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی