برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  9 , شماره  23 ; از صفحه 42 تا صفحه 50 .
 
عنوان مقاله: 

ارتقاي سطح مهارت هاي حل مساله با استفاده از آموزش مبتني بر پردازش فراشناخت دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در نيم سال دوم 93-92

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: يادگيري مستلزم استفاده از فرآيندهاي فراشناختي است، و فراشناخت هم با مهارت هاي حل مساله ارتباط دارد. مطالعه ي حاضر با هدف ارتقاي سطح مهارت هاي حل مساله دانشجويان با استفاده از آموزش مبتني بر پردازش فراشناخت انجام شد.
روش بررسي: براي يك مطالعه شبه آزمايشي، تعداد40 نفر (20 نفر گروه مداخله و 20 نفر گروه كنترل) به روش نمونه گيري در دسترس، به عنوان نمونه ي آماري انتخاب، و سپس به طور تصادفي در دو گروه كنترل و مداخله تقسيم شدند. براي گروه مداخله، مهارت هاي حل مساله به روش آموزشي مبتني بر فراشناخت، و براي گروه كنترل به روش متداول، اجرا شد. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه استاندارد مهارت حل مساله هيپنر (1988) استفاده شد. تجزيه وتحليل داده ها با آزمونt و تحليل واريانس و با استفاده از نرم افزار SPSS V.18، انجام شد.
يافته ها: ميانگن كل نمرات مهارت هاي حل مساله دانشجويان گروه آزمايش (
151.90) در پس آزمون از ميانگين گروه گواه (101.65) بيشتر بود (P<0.0001). اين تفاوت براي مهارت هاي حل مساله و مولفه هاي آن (اعتماد به حل مساله، سبك گرايش- اجتناب از فعاليت هاي حل مساله و كنترل شخصي رفتار و هيجانات خود حين حل مساله) معنادار گرديد (P<0.0001). تفاوت معني داري بين ميانگين نمرات دانشجويان از نظر جنسيت و نوع رشته ي تحصيلي يافت نشد.
نتيجه گيري: با توجه به تاثير مثبت آموزش مبتني بر پردازش فراشناختي بر عملكرد حل مساله دانشجويان، آموزش اين راهبرد ها به دانشجويان توصيه مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 258
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی