نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه کيفيت زندگي و استرس با رضايت زناشويي در زنان مبتلا به سردرد ميگرني شهرستان اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ایران، سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه روانشناسی بالینی
 
چکیده: 
مقدمه: رضايت زناشويي احساس خشنودي و رضايت توسط زن يا شوهر است، زماني که همه جنبه هاي ازدواج خود را در نظر مي گيرند. رضايت يک متغير نگرشي است، بنابراين يک خصوصيت فردي زن و شوهر محسوب مي شود. يکي از شاخص هاي بهداشت رواني ميزان رضايت زناشويي است.هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بين کيفيت زندگي و استرس با رضايت زناشويي در زنان مبتلا به سردرد ميگرني در شهرستان اهواز انجام شد.مواد و روش ها: طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگي است که در زمره تحقيقات توصيفي قرار مي گيرد. جامعه مورد نظر در اين پژوهش کليه زنان مبتلا به سردرد ميگرني مراجعه کننده به بخش نورولوژي بيمارستان هاي شهرستان اهواز در سال 1393 بودند که 100 نفر از آن ها به روش نمونه گيري غير تصادفي هدفمند انتخاب شدند و 3 پرسشنامه کيفيت زندگي، استرس و رضايت زناشويي را تکميل نمودند. داده هاي تحقيق با روش ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندمتغيري با روش stepwise و با نرم افزار SPSS نسخه 18 تجزيه و تحليل شدند.يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد که بين کيفيت زندگي و رضايت زناشويي رابطه مثبت معناداري وجود دارد (r=0.44، P<0.001)، همچنين بين استرس و رضايت زناشويي در زنان مبتلا به سردرد ميگرن رابطه منفي معناداري وجود دارد (r=-0.72، P<0.001) و. بالاترين ضريب همبستگي مربوط به استرس است که مهم ترين متغير پيش بين در اين پژوهش مي باشد. هر دو متغير استرس و کيفيت زندگي توانستند %52 از واريانس رضايت زناشويي را در زنان مبتلا به سردرد ميگرني در شهرستان اهواز تبيين کنند.بحث و نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي اين پژوهش مي توان گفت که به منظور افزايش ميزان رضايت زناشويي افراد و به ويژه بيماران مبتلا به سردرد ميگرني، بهتر است که ميزان استرس آن ها کاهش و همچنين کيفيت زندگي آن ها افزايش يابد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سهرابی، ا.، و جهانی، ع.، و محرابیان، ط.، و مرعشیان، ف.، و ظاهری، ص. (1395). رابطه کیفیت زندگی و استرس با رضایت زناشویی در زنان مبتلا به سردرد میگرنی شهرستان اهواز. علوم مراقبتی نظامی, 3(2 (مسلسل 8)), 115-122. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=277059Vancouver : کپی

سهرابی احمد، جهانی عهدیه، محرابیان طاهره، مرعشیان فاطمه، ظاهری صدیقه. رابطه کیفیت زندگی و استرس با رضایت زناشویی در زنان مبتلا به سردرد میگرنی شهرستان اهواز. علوم مراقبتی نظامی. 1395 [cited 2022August12];3(2 (مسلسل 8)):115-122. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=277059IEEE : کپی

سهرابی، ا.، جهانی، ع.، محرابیان، ط.، مرعشیان، ف.، ظاهری، ص.، 1395. رابطه کیفیت زندگی و استرس با رضایت زناشویی در زنان مبتلا به سردرد میگرنی شهرستان اهواز. علوم مراقبتی نظامی, [online] 3(2 (مسلسل 8)), pp.115-122. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=277059. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 535 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی