برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

هشت هفته برنامه بازتواني قلبي در بيماران مبتلا به عارضه شريان کرونر: اثرات بر التهاب مزمن خفيف و عوامل خطر قلبي-متابوليکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: بازتواني ورزشي بخشي مهم و موثر در مراقبت جامع از بيماران قلبي است که علاوه بر کنترل بيماري، پيشرفت آن را کاهش مي دهد و علائم آن را بهبود مي بخشد. هدف مطالعه حاضر ارزيابي اثر 8 هفته برنامه بازتواني قلبي بر عوامل خطر قلبي- متابوليکي و سطوح سرمي پروتئين واکنشي C در بيماران مبتلا به عارضه عروق کرونر بود.
مواد و روش کار: در اين مطالعه نيمه تجربي در سال 1394، 30 بيمار عروق کرونر (15 بيمار در گروه آزمون و 15 بيمار در گروه کنترل) بصورت نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. گروه تجربي بر اساس وضعيت سلامت آنها در يک برنامه بازتواني قلبي 24 جلسه اي شرکت داده شدند. گروه کنترل فقط مراقبت هاي معمول را دريافت نمود. سطوح سرمي پروتئين واکنشي
C (روش ايمونوتوريديمتريک)، توده بدني و شاخص هاي متابوليکي (روش آنزيمي) قبل و بعد از برنامه بازتواني قلبي ارزيابي شد. داده ها در قالب نرم افزار SPSS 16 و با استفاده از آزمون تي وابسته مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: هشتاد درصد آزمودني ها مرد بودند و ميانگين انحراف معيار سن آنها
56.4±6.1 سال بود. بعد از 8 هفته برنامه بازتواني قلبي نمايه توده بدن (P=0.02)، فشار خون سيستولي (p=0.01)، کلسترول تام (p=0.04)، تري گليسريد (p=0.02) و LDL-کلسترول (p=0.03) به طور معني دار کاهش يافت. همچنين آمادگي قلبي تنفسي (Vo2max) در گروه ورزشي بعد از 8 هفته برنامه بازتواني افزايش معني دار يافت (p=0.01). در مقابل، مقادير پروتئين واکنشي C در پاسخ به برنامه بازتواني قلبي تغيير معني دار نداشت (p=0.28).
بحث و نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد 8 هفته برنامه بازتواني قلبي، بدون تغيير در مقادير پروتئين واکنشي
C، موجب بهبود عوامل خطر قلبي- متابوليکي در بيماران مبتلا به عارضه شريان کرونر مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صارمی، ع.، و صادقی، م.، و شهرجردی، ش.، و هاشمی، س. (1396). هشت هفته برنامه بازتوانی قلبی در بیماران مبتلا به عارضه شریان کرونر: اثرات بر التهاب مزمن خفیف و عوامل خطر قلبی-متابولیکی. پایش, 16(2), 161-169. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=277044Vancouver : کپی

صارمی عباس، صادقی معصومه، شهرجردی شهناز، هاشمی سونیا. هشت هفته برنامه بازتوانی قلبی در بیماران مبتلا به عارضه شریان کرونر: اثرات بر التهاب مزمن خفیف و عوامل خطر قلبی-متابولیکی. پایش. 1396 [cited 2021October22];16(2):161-169. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=277044IEEE : کپی

صارمی، ع.، صادقی، م.، شهرجردی، ش.، هاشمی، س.، 1396. هشت هفته برنامه بازتوانی قلبی در بیماران مبتلا به عارضه شریان کرونر: اثرات بر التهاب مزمن خفیف و عوامل خطر قلبی-متابولیکی. پایش, [online] 16(2), pp.161-169. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=277044. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 132 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی