برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مرداد 1395 , دوره  23 , شماره  146 ; از صفحه 54 تا صفحه 65 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير تمرين مقاومتي پيشرونده بر غلظت پلاسمايي آپلين پلاسما و مقاومت به انسولين در مردان ميانسال مبتلا به ديابت نوع 2

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: آپلين يک آديپوکين جديد است که با مقاومت به انسولين و ديابت نوع 2 ارتباط نزديکي دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسي تاثير تمرين مقاومتي پيشرونده بر غلظت پلاسمايي آپلين پلاسما و مقاومت به انسولين در مردان ميانسال مبتلا به ديابت نوع 2 بود.
روش کار: در مطالعه حاضر 27 نفر مرد مبتلا به ديابت نوع 2 به صورت تصادفي انتخاب و در دو گروه تمرين (15 نفر، سن 46.4±3.02 سال) و کنترل (12 نفر، سن 45.6±3.86سال) در اين مطالعه قرار گرفتند. آزمودني هاي گروه تمرين 8 هفته برنامه تمرين مقاومتي ايستگاهي را 3 جلسه در هفته با شدت 30-70 درصد حداکثر تکرار بيشينه اجرا کردند. قبل و بعد از برنامه تمرين مقاومتي، سطوح آپلين، انسولين و گلوکز پلاسما و شاخص مقاومت به انسولين پس از 12 ساعت ناشتاي شبانه اندازه گيري شد. متعاقب نمونه گيري مرحله دوم، تجزيه و تحليل آماري در سطحp£0.05 انجام شد.
يافته ها: نتايج نشان داد هشت هفته تمرين مقاومتي تفاوت معني داري بين گروه ها در سطوح آپلين، سطوح انسولين، سطوح گلوکز ناشتا و شاخص مقاومت انسوليني ايجاد کرد (p£0.05).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد تمرين مقاومتي با شدت پايين تا متوسط مي تواند اثر فراواني بر مقادير آپلين خون، قند خون ناشتا، انسولين خون و شاخص مقاومت به انسولين در مردان ديابتي نوع 2 داشته باشد. ممکن است آپلين پلاسما در کنترل قند خون و بهبود حساسيت به انسولين در مردان مبتلا به ديابت نوع 2 موثر باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

افشون پور، م.، و حبیبی، ع.، و رنجبر، ر. (1395). تاثیر تمرین مقاومتی پیشرونده بر غلظت پلاسمایی آپلین پلاسما و مقاومت به انسولین در مردان میانسال مبتلا به دیابت نوع 2. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 23(146), 54-65. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=276919Vancouver : کپی

افشون پور محمدطاهر، حبیبی عبدالحمید، رنجبر روح اله. تاثیر تمرین مقاومتی پیشرونده بر غلظت پلاسمایی آپلین پلاسما و مقاومت به انسولین در مردان میانسال مبتلا به دیابت نوع 2. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1395 [cited 2021August02];23(146):54-65. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=276919IEEE : کپی

افشون پور، م.، حبیبی، ع.، رنجبر، ر.، 1395. تاثیر تمرین مقاومتی پیشرونده بر غلظت پلاسمایی آپلین پلاسما و مقاومت به انسولین در مردان میانسال مبتلا به دیابت نوع 2. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 23(146), pp.54-65. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=276919. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 93 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی