برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر 1395 , دوره  26 , شماره  143 ; از صفحه 108 تا صفحه 119 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثر ضد ميکروبي کارواکرول، کلرهگزيدين و هيدروکسيد کلسيم بر انتروکوکوس فکاليس در کانال ريشه دندان در شرايط آزمايشگاهي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* قزوین، بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان
 
چکیده: 
سابقه و هدف: هيدروکسيد کلسيم و کلرهگزيدين از جمله رايج ترين داروهاي داخل کانال ريشه مي باشند.اخيرا ترکيبي گياهي به نام کارواکرول نيز به عنوان داروي داخل کانال معرفي شده است. هدف اين مطالعه مقايسه فعاليت ضدميکروبي کارواکرول،کلرهگزيدين و هيدروکسيد کلسيم بر انتروکوکوس فکاليس مي باشد.مواد و روش ها: دراين مطالعه تجربي 56دندان تک ريشه کشيده شد و پس از آماده سازي کانال ها، به طور تصادفي به 3 گروه 16 تايي و 2 گروه کنترل مثبت و منفي 4 تايي تقسيم شدند. پس از استريل سازي با اتوکلاو تمامي آن ها به جز گروه کنترل منفي با انتروکوک فکاليس آلوده گرديدند.کانال ريشه دندان هاي گروه1 با خمير هيدروکسيد کلسيم پر شد و در کانال هاي گروه 2 و3 به ترتيب مخروط هاي کاغذي آغشته به کلرهگزيدين 0.2 درصد و کارواکرول 94 درصد تا طول کارکرد قرار گرفتند. گروه کنترل منفي بدون ايجاد آلودگي تحت شرايط مطالعه قرار گرفت و در گروه کنترل مثبت از هيچ دارويي استفاده نشد. پس از انکوباسيون نمونه ها به مدت 48ساعت و شست وشوي کانال ها، از هرکانال نمونه گيري شد و رشد کلني باکتري در محيط کشت BHI آگار بررسي شد. براي آناليز آماري از نسخه 20 نرم افزار SPSS و آزمون هاي مجذور کاي و تست دقيق فيشر استفاده شد. سطح معني داري 0.05 در نظر گرفته شد.يافته ها: هر سه گروه در از بين بردن انتروکوکوس فکاليس موثر بودند و تفاوت معني داري در اثر ضد باکتريايي آن ها يافت نشد (p=0.99).استنتاج: کارواکرول به عنوان يک داروي گياهي موثر جهت شست وشوي داخل کانال توصيه مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عادل، م.، و شریفی، م.، و حامدی، ر.، و رحمانی، ن.، و جوادی، ا.، و جهانگیری، ف. (1395). مقایسه اثر ضد میکروبی کارواکرول, کلرهگزیدین و هیدروکسید کلسیم بر انتروکوکوس فکالیس در کانال ریشه دندان در شرایط آزمایشگاهی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), 26(143), 108-119. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=276845Vancouver : کپی

عادل مامک، شریفی مسعود، حامدی رویا، رحمانی نفیسه، جوادی امیر، جهانگیری فاروق. مقایسه اثر ضد میکروبی کارواکرول, کلرهگزیدین و هیدروکسید کلسیم بر انتروکوکوس فکالیس در کانال ریشه دندان در شرایط آزمایشگاهی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه). 1395 [cited 2022January21];26(143):108-119. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=276845IEEE : کپی

عادل، م.، شریفی، م.، حامدی، ر.، رحمانی، ن.، جوادی، ا.، جهانگیری، ف.، 1395. مقایسه اثر ضد میکروبی کارواکرول, کلرهگزیدین و هیدروکسید کلسیم بر انتروکوکوس فکالیس در کانال ریشه دندان در شرایط آزمایشگاهی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), [online] 26(143), pp.108-119. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=276845. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 293 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی