برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  12 , شماره  1 ; از صفحه 90 تا صفحه 95 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش مبتني بر الگوي فرانظري بر ارتقاي فعاليت جسماني كارمندان جزيره ابوموسي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: ارتقاي فعاليت هاي جسماني يكي از موثرترين استراتژي ها جهت كاهش خطر بعضي از بيماري هاي غير واگير و مزمن است. يكي از رويكردهاي نظري براي ارتقاي فعاليت جسماني، الگوي فرانظري مي باشد. هدف از انجام اين پژوهش، تعيين تاثير آموزش مبتني بر الگوي فرانظري بر ارتقاي فعاليت جسماني در كارمندان جزيره ابوموسي بود.
روش ها: در مطالعه نيمه تجربي حاضر، كارمندان به دو گروه مداخله و شاهد تقسيم شدند و در سه مرحله قبل، 3 و 6 ماه بعد از مداخله آموزشي مورد ارزيابي قرار گرفتند. متغيرهاي مورد بررسي شامل اطلاعات دموگرافيك، مراحل تغيير رفتار فعاليت جسمي، منافع و موانع درك شده و خودكارامدي نسبت به فعاليت جسماني بود. مداخله آموزشي مبتني بر الگوي فرانظري نيز شامل سخنراني، بحث گروهي، پوستر، پمفلت و فيلم آموزشي بود. داده ها در نرم افزار آماري
SPSS تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: قبل از مداخله آموزشي، گروه مداخله و شاهد از نظر فعاليت جسماني اختلاف معني داري با يكديگر نداشتند. در افراد گروه مداخله، 3 ماه پس از مداخله آموزشي، فعاليت جسماني به طور معني داري افزايش يافت (
P<0.05). 6 ماه پس از مداخله آموزشي، ميزان فعاليت جسماني در گروه مداخله و شاهد اختلاف معني داري نداشت (P>0.05).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه مداخله مبتني بر الگوي فرانظري مي تواند در تغيير رفتار فعاليت جسمي كارمندان تا 3 ماه بعد از مداخله آموزشي موثر باشد، اما تغييرات ايجاد شده ممكن است با گذشت زمان كاهش يابد. بنابراين، بايد از اين الگو جهت ارتقاي فعاليت جسمي به طور مداوم استفاده شود و تا رسيدن تمام افراد به مرحله حفظ و نگهداري ادامه يابد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

زارع، ف.، و آقاملایی، ت.، و قنبرنژاد، ا.، و حاجی علیزاده، ک.، و زارعی، ح. (1395). تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی فرانظری بر ارتقای فعالیت جسمانی کارمندان جزیره ابوموسی. تحقیقات نظام سلامت, 12(1), 90-95. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=276791Vancouver : کپی

زارع فاطمه، آقاملایی تیمور، قنبرنژاد امین، حاجی علیزاده کبری، زارعی حمزه. تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی فرانظری بر ارتقای فعالیت جسمانی کارمندان جزیره ابوموسی. تحقیقات نظام سلامت. 1395 [cited 2021April21];12(1):90-95. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=276791IEEE : کپی

زارع، ف.، آقاملایی، ت.، قنبرنژاد، ا.، حاجی علیزاده، ک.، زارعی، ح.، 1395. تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی فرانظری بر ارتقای فعالیت جسمانی کارمندان جزیره ابوموسی. تحقیقات نظام سلامت, [online] 12(1), pp.90-95. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=276791. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 79 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی