برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر اميد درماني گروهي بر تاب آوري و اميد به زندگي در بيماران مبتلا به سرطان پستان شهر زنجان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: سرطان يکي از بيماري هاي مزمن مي باشد. اميد درماني مي تواند سبب افزايش تاب آوري و اميد به زندگي اين بيماران شود. هدف پژوهش حاضر تعيين اثر اميد درماني گروهي بر تاب آوري و اميد به زندگي در بيماران مبتلا به سرطان پستان شهر زنجان است.
روش کار: اين مطالعه نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنتر ل انجام شد. تعداد نمونه ها، در گروه مداخله 12 و در گروه کنترل 15 نفر از زنان مبتلا به سرطان پستان شهر زنجان در سال 1394 بود که شدت و سطح بيماري يکساني داشتند، به طور تصادفي ساده انتخاب در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزارهاي مورد استفاده پرسشنامه جمعيت شناختي، «مقياس تاب آوري کونور و ديويدسون» (
Conner-Davidson Resilience Scale) و «اميد به زندگي اشنايدر» (Schneider‘s Life Expectancy Questionnaire) بود. روايي و پايايي اين ابزارها در پژوهش هاي قبلي بررسي شده است. اميد درماني به روش گروهي در 8 جلسه 90 دقيقه در يکماه برگزار شد. پرسشنامه ها در مرحله اول و هشتم مداخله تکميل شد. تحليل داده ها با نرم افزار اس پي اس اس نسخه 20 انجام گرديد.
يافته ها: اميد درماني به شيوه گروهي سبب افزايش تاب آوري (
P<0.001) و همچنين اميد درماني، اميد به زندگي بيماران مبتلا به سرطان پستان را افزايش داد (P<0.001).
نتيجه گيري: روش اميد درماني مي تواند به بيماران سرطاني از جهات مختلف، اميد به زندگي و تاب آوري کمک نمايد. پيشنهاد مي گردد با استفاده از روش اميد درماني براي بيماران مبتلا به سرطان، اميد به زندگي، تاب آوري و حتي کيفيت زندگي اقدامات لازم به عمل آيد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 235
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی