برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  15 , شماره  45 ; از صفحه 9 تا صفحه 16 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه چهار روش استخراج DNA از باکتري هاي گرم منفي و گرم مثبت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 
چکیده: 

زمينه و هدف: استخراج DNA، اولين مرحله در اجراي تحقيقات مهندسي ژنتيک مي باشد و بدست آوردن پروتکل مناسب براي تهيه يک DNA خالص، اهميت بسزايي در تحقيقات مهندسي ژنتيک دارد؛ به همين دليل براي آن روش هاي گوناگوني ارائه شده است. در تحقيق حاضر، چهار روش مختلف استخراج DNA از باکتري هاي گرم منفي و گرم مثبت از لحاظ کارايي هر کدام از روش ها و مقايسه آن ها با يکديگر، مورد بررسي و آزمون قرار گرفته است. هدف اين مقاله، دستيابي به روشي سريع تر و کم هزينه تر استخراج DNA ژنومي براي باکتري هاي گرم مثبت و گرم منفي است.
روش بررسي: در اين مطالعه، از باکتري هاي استافيلوکوکوس اورئوس و ويبريوکلرا سوسپانسيون هاي باکتري، معادل کدورت نيم مک فالند تهيه شد. سپس به چهار روش: کيت تجاري، جوشاندن، فنل-کلروفرم و روش دترجنت رختشويي،
DNA استخراج و هر کدام از روش ها در قالب طرح کامل تصادفي سه بار تکرار شد. غلظت هاي نمونه هاي استخراج شده با استفاده از دستگاه نانودراپ و ژل الکتروفورز اندازه گيري شد. در ادامه، جهت بررسي کارايي DNA استخراج شده در انجام فرايندهاي پايين دستي، تست هاي REP PCR، PCR و ERIC PCR اختصاصي براي باکتري هاي نام برده انجام شد.
يافته ها: بررسي غلظت
DNA هاي استخراج شده، نشان دهنده تفاوت چشمگير ميان باکتري هاي گرم مثبت و گرم منفي بود؛ همچنين تجزيه واريانس، تفاوت معني داري بين اين چهار روش نشان داد. انجام فرايندهاي پايين دستي نشان داد: همه روش هاي نام برده به غير از روش دترجنت رختشويي، براي انجام PCR در غلظت هاي معين مناسب مي باشند؛ در روش REP PCR، DNAهاي استخراج شده به روش هاي جوشاندن، فنل-کلروفرم و کيت تجاري نتايج مورد انتظار را نشان دادند. روش ERIC PCR با DNA هاي استخراج شده در روش کيت تجاري باندهاي مورد نظر را نشان داد ولي در ساير روش ها هيچ باندي مشاهده نشد.
بحث و نتيجه گيري: از يافته هاي اين تحقيق مي توان نتيجه گرفت، با وجود حساسيت بيشتر پروتکل کيت تجاري سيناژن در مقايسه با سه روش ديگر، در مقابل، با توجه به زمان و هزينه کمتر و راندمان تقريبا مشابه دو روش فنول کلروفرم و جوشاندن خصوصا روش جوشاندن، مي توان از اين روش براي استخراج
DNA در باکتري هاي گرم منفي و مثبت استفاده کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

شهبازی، ب.، و نارنجی، ه. (1393). مقایسه چهار روش استخراج DNA از باکتری های گرم منفی و گرم مثبت. علوم پزشکی زانکو, 15(45), 9-16. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=276307Vancouver : کپی

شهبازی بابک، نارنجی هنار. مقایسه چهار روش استخراج DNA از باکتری های گرم منفی و گرم مثبت. علوم پزشکی زانکو. 1393 [cited 2021April20];15(45):9-16. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=276307IEEE : کپی

شهبازی، ب.، نارنجی، ه.، 1393. مقایسه چهار روش استخراج DNA از باکتری های گرم منفی و گرم مثبت. علوم پزشکی زانکو, [online] 15(45), pp.9-16. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=276307. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 2905 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی