نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  4 , شماره  1 ; از صفحه 42 تا صفحه 49 .
 
عنوان مقاله: 

فراواني ناقلين استافيلوکوک اورئوس مقاوم به متي سيلين و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي آن در کارکنان بيمارستان هاي تربت حيدريه سال 1392

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* خراسان رضوی، تربت حیدریه، خیابان فردوسی شمالی، خیابان رازی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
 
چکیده: 
زمينه و هدف: استافيلوکوک اورئوس يکي از عوامل مهم عفونت هاي بيمارستاني است که نقش مهمي در بيماري زايي کارکنان بيمارستاني دارد. اين مطالعه با هدف بررسي ميزان فراواني ناقلين استافيلوکوک اورئوس مقاوم به متي سيلين و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي آن در کارکنان بيمارستان هاي تربت حيدريه سال 1392 انجام گرديد.روش ها: اين مطالعه به صورت توصيفي مقطعي در سال 1392 در بين 130 نفر از کارکنان درماني بيمارستان هاي تربت حيدريه انجام گرديد. نمونه گيري با سواپ استريل از ناحيه قدامي بيني هر فرد انجام و در محيط مانيتول سالت آگارکشت داده شد. سپس نمونه هاي مورد نظر با انجام رنگ آميزي گرم و تست هاي مربوطه شناسايي و تعيين حساسيت آنتي بيوتيکي سويه هاي استافيلوکوک اورئوس به روش کربي بائر انجام گرفت. استافيلوکوک اورئوس هاي مقاوم به متي سيلين با روش اگزاسيلين آگار شناسايي شدند.نتايج: براساس يافته ها از 130 فرد مورد مطالعه 28 نفر (21.5 درصد) حامل استافيلوکوک اورئوس در بيني خود بودند. کارکنان بخش مراقبت هاي ويژه و آزمايشگاه بيشترين و بخش زنان کمترين ناقلين استافيلوکوک اورئوس را در بين ساير بخش ها دارا بودند. در بين متغيرهاي مورد بررسي تنها بين سن کارکنان با ناقل بودن استافيلوکوک اورئوس رابطه معنادار مشاهده شد. بيشترين مقاومت به آنتي بيوتيک پني سيلين (100 درصد)، گلوکزاسيلين (42.9 درصد) و کمترين مقاومت به آنتي بيوتيک کوتريموکسازول (5 درصد) ديده شد. در اين مطالعه 14 نمونه (10.8 درصد) نسبت به متي سيلين به روش اگزاسيلين آگار مقاومت نشان دادند.نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد درصد قابل توجهي از کارکنان بيمارستان هاي تربت حيدريه ناقل استافيلوکوک اورئوس مقاوم به متي سيلين در بيني خود بودند. لذا شناسايي و درمان اين ناقلين نقش مهمي در ميزان بروز استافيلوکوک هاي مقاوم به درمان دارد. همچنين اجراي برنامه هاي غربالگري دوره اي براي کنترل اين عامل مهم پيشنهاد مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جمعه پور، ن.، و رضایی منش، م. (1395). فراوانی ناقلین استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن در کارکنان بیمارستان های تربت حیدریه سال 1392. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه, 4(1), 42-49. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=276255Vancouver : کپی

جمعه پور نجمه، رضایی منش محمدرضا. فراوانی ناقلین استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن در کارکنان بیمارستان های تربت حیدریه سال 1392. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه. 1395 [cited 2022August16];4(1):42-49. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=276255IEEE : کپی

جمعه پور، ن.، رضایی منش، م.، 1395. فراوانی ناقلین استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن در کارکنان بیمارستان های تربت حیدریه سال 1392. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه, [online] 4(1), pp.42-49. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=276255. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 163 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی