برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  13 , شماره  4 ; از صفحه 51 تا صفحه 59 .
 
عنوان مقاله: 

افسردگي، اضطراب، استرس و عوامل جمعيت شناختي مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بيمارستان ولي عصر دانشگاه علوم پزشکي فسا در سال 1393

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: واکنش هاي هيجاني نامناسب مثل استرس، اضطراب و افسردگي در جوامع امروز بسيار مشهود است و جامعه پرستاري ‏را درگير کرده و موجب مشکلات عديده اي براي پرستاران و بيماران شده است. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان اضطراب، استرس، افسردگي و نقش متغيرهاي جمعيت شناختي مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بيمارستان ولي عصر شهر فسا در سال 1393 طراحي گرديد.
روش کار: مطالعه حاضر توصيفي_ تحليلي از نوع مقطعي بود. که بر روي 142 پرستار شاغل دانشگاه علوم پزشکي فسا که به روش نمونه گيري تصادفي در سال 1393 انتخاب شده بودند انجام گرفت. از پرسشنامه اطلاعات دموگرافيک و پرسشنامه افسردگي DASS21 جهت جمع آوري داده ها استفاده شد. تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي ضريب همبستگي اسپيرمن و آزمون من ويتني و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام گرفت.
يافته ها: طبق يافته ها (32 درصد) از پرستاران از افسردگي، (19 درصد) از اضطراب و (52 درصد) از استرس رنج مي ‏برند. بين سابقه کار و ميزان استرس ارتباط معني دار وجود داشت (P=0.035) همچنين بين سن و ميزان افسردگي رابطه معني داري به دست آمد (P=0.006).‏ اما بين ميزان افسردگي، اضطراب، استرس با ميزان تحصيلات، جنسيت افراد و وضعيت تاهل ارتباط معني داري نبود.
نتيجه گيري: طبق نتايج در تعداد قابل توجهي از پرستاران درجاتي از افسردگي، اضطراب و استرس مشاهده مي شود. نظر به اينکه پرستاران نقش مهمي در بهبود و ارتقاء ‏سلامت افراد جامعه دارند رفع عوامل زمينه ساز، ايجاد کننده واکنش هاي هيجاني در پرستاران، به عنوان يک اولويت ‏بهداشتي مطرح مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 403
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی