برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  13 , شماره  3 ; از صفحه 1 تا صفحه 7 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اپيدميولوژيک بيماري گال در زندان مرکزي همدان در سال 1392

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز پژوهش دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: گال از بيماري هاي انگلي پوستي واگير و مشترک بين انسان و دام مي باشد. اين بيماري از جمله مشکلات بهداشت عمومي در بسياري از کشورهاي در حال توسعه است و اساسا با فقر و ازدحام جمعيت ارتباط دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسي اپيدميولوژيک بيماري گال در زندان مرکزي همدان در سال 1392 انجام گرديد.
روش کار: اين مطالعه توصيفي_تحليلي و از نوع مقطعي است. از بين 2900 زنداني مرد در زندان مرکزي همدان، پس از بررسي و معاينه باليني تعداد 384 نفر به روش سيستماتيک انتخاب شدند. پس از بررسي از نظر آلودگي به پديکلوزيس داده هاي حاصل از پرسشنامه خصوصيات دموگرافيکي توسط نرم افزار آماري
SPSS نسخه 20 و با استفاده از آزمون آماري کاي دو و مقايسه ميانگين دو گروه مستقل (T-Test) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد که
2.6 درصد زندانيان به گال مبتلا بودند. بيشترين آلودگي در زندانيان 39-30 سال بود. ميزان آلودگي به گال در افرادي که مدت حبس آنها کمتر از 6 ماه، جرم اعتياد و خريد و فروش مواد مخدر، عدم تخت اختصاصي، استفاده مشترک از پتو، دفعات استحمام کيبار و کمتر در هفته و عدم استفاده از شامپو و صابون بيشتر مشاهده گرديد. ميزان آلودگي در تنه، دست ها و پاها به ترتيب 40، 40 و 20 درصد بوده است. مقايسه ميانگين سن، مدت حبس و تعداد نفرات اتاق مددجويان در بين افراد سالم و آلوده تفاوت آماري معني داري را نشان نداد (P>0.05).
نتيجه گيري: اين مطالعه شيوع نسبتا بالاي بيماري گال را در زندانيان نشان داد که مي توان با آموزش علائم و راه هاي انتقال اين بيماري، درمان افراد آلوده، بهبود وضعيت بهداشتي و کاستن تعداد زندانيان ساکن در هر اتاق اين بيماري را کنترل کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 112
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی