برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  2 , شماره  4 ; از صفحه 25 تا صفحه 33 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي وضعيت انجام تست پاپ اسمير و عوامل موثر بر آن بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر قم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: پاپ اسمير يک آزمايش غربالگري براي تشخيص سرطان دهانه رحم در زنان بظاهر سالم محسوب شده و مشخص گرديده تا 60 درصد مرگ ناشي از سرطان سرويکس با غربالگري از طريق اين آزمون قابل پيشگيري مي باشد. اين مطالعه با هدف تعيين وضعيت انجام تست پاپ اسمير و عوامل موثر بر آن بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر قم انجام شده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي 320 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر قم در سال 1393 به روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند. جهت گردآوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته روا و پايا استفاده شد. داده ها توسط نرم افزار آماري
SPSS در سطح معني داري کمتر از 0.05 تحليل شد.
يافته ها: 11.25 درصد بطور منظم از تست پاپ اسمير بهره گرفته و
51.87 درصد بطور نامنظم در غربالگري سرطان دهانه رحم شرکت کرده بودند و 36.88 درصد هيچگاه از اين تست استفاده نکرده بودند. نتايج نشان داد که در ميانگين نمرات سازه هاي الگوي اعتقاد بهداشتي بر حسب وضعيت استفاده از تست پاپ اسمير اختلاف معني داري وجود داشت (P<0.05).
نتيجه گيري:در اين مطالعه نمونه ها سرطان دهانه رحم را بيماري وخيمي تلقي نمي کردند و حتي زناني که خود را آسيب پذير احساس مي کردند سعي مي نمودند آن را مخفي نگه دارند لذا در عين اينکه حساسيت درک شده و شدت درک شده از خطر عارضه در آنان کم بود موانع بيشتري را نيز درک مي کردند و به همين دليل ميزان استفاده از تست پاپ اسمير نامطلوب بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محبی، س.، و شریفی راد، غ.، و قارلی پور، ذ.، و کامران، ع. (1394). بررسی وضعیت انجام تست پاپ اسمیر و عوامل موثر بر آن بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر قم. آموزش و سلامت جامعه, 2(4), 25-33. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=275790Vancouver : کپی

محبی سیامک، شریفی راد غلامرضا، قارلی پور ذبیح اله، کامران عزیز. بررسی وضعیت انجام تست پاپ اسمیر و عوامل موثر بر آن بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر قم. آموزش و سلامت جامعه. 1394 [cited 2021October17];2(4):25-33. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=275790IEEE : کپی

محبی، س.، شریفی راد، غ.، قارلی پور، ذ.، کامران، ع.، 1394. بررسی وضعیت انجام تست پاپ اسمیر و عوامل موثر بر آن بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر قم. آموزش و سلامت جامعه, [online] 2(4), pp.25-33. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=275790. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 414 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی