برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  2 , شماره  1 ; از صفحه 66 تا صفحه 76 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه علائم سندرم ساختمان بيمار در کارکنان اداري سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: عوامل مرتبط با کيفيت هواي محيط کار، عوامل فردي و فاکتورهاي مرتبط با نوع کار از ريسک فاکتورهاي ايجاد کننده سندرم ساختمان بيمار هستند. مطالعات اپيدميولوژيک متعددي جهت تعيين شيوع علائم سندرم ساختمان بيمار در ساختمان هاي اداري صورت پذيرفته است، اما توجه کمتري به ارتباط آن با عوامل محيطي داخل ساختمان شده است. در مطالعه حاضر ارتباط ميان علائم ساختمان بيمار با عوامل محيطي داخل دو ساختمان اداري مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي - مقطعي علائم ساختمان بيمار در بين کليه کارکنان دو ساختمان مرکزي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مورد بررسي قرار گرفتند. جهت ارزيابي علائم سندرم ساختمان بيمار و تعيين ارتباط آن ها با فاکتورهاي فردي و محيطي از يک پرسشنامه تلفيقي که روايي و پايايي آن تاييد شد استفاده گرديد. همزمان، عوامل محيطي تاثير گذار شامل صدا، روشنايي، رطوبت، سرعت جريان هوا، دماي محيط و تراکم دي اکسيد کربن توسط تجهيزات مناسب کاليبره شده اندازه گيري شد
.
يافته ها: نتايج نشان داد که بين پارامتر تراکم دي اکسيد کربن به عنوان شاخص کيفيت هوا و برخي از علائم سندرم ساختمان بيمار همچون تهوع، سردرد، تحريک بيني، تنگي نفس و خشکي گلو ارتباط معني داري وجود داشت (
PValue<0.05). صدا سبب ايجاد علائمي مانند سردرد و سرگيجه گرديد. بين فاکتور محيطي شدت روشنايي و علائمي همچون خشکي پوست، درد چشم و کسالت ارتباط معني داري گزارش گرديد (PValue<0.05).
نتيجه گيري: شيوع علائم سندرم ساختمان بيمار در زنان بيش از مردان بود. عوامل محيطي و کيفيت هواي داخل ساختمان هاي اداري بر ميزان شيوع علائم سندرم ساختمان بيمار موثر بودند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 103
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی