برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  9 , شماره  36 ; از صفحه 187 تا صفحه 198 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين تيپ هاي شخصيتي A و B با نگرش به تغيير در مديران ادارات تربيت بدني دانشگاه هاي آزاد اسلامي کشور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 
چکیده: 
بررسي رابطه بين تيپ هاي شخصيتي A و B با نگرش به تغيير در مديران ادارات تربيت بدني دانشگاه هاي آزاد اسلامي کشور هدف اصلي تحقيق را تشکيل مي دهد. روش پژوهش از نوع توصيفي- همبستگي بود.جامعه آماري تحقيق شامل کليه مديران ادارات تربيت بدني دانشگاه هاي آزاد اسلامي کشور است (N=210). نمونه آماري اين تحقيق بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. از ميان پرسشنامه هاي ارسالي 136 پرسشنامه عودت داده شد. براي سنجش تيپ شخصيتي از پرسشنامه اسپنسرا راتوس (1998) و براي سنجش نگرش به تغيير از پرسشنامه دونهام (1989)، استفاده شد.براي تعيين روايي، پرسشنامه هاي مذکور در اختيار تعدادي از استادان بخش تربيت بدني و مديريت و تعدادي از افراد صاحب نظر و متخصص قرار گرفت و نظرات آنان درباره تک تک سوالات اعمال گرديد. پايايي دروني پرسشنامه ها در يک گروه نمونه، از طريق روش آماري آلفاي کرونباخ (تيپ هاي شخصيتي 0.76 و پرسشنامه نگرش به تغيير 0.79) و پايايي زماني از طريق آزمون مجدد (تيپ هاي شخصيتي 0.86 و پرسشنامه نگرش به تغيير 0.81) به دست آمد. نتايج تحقيق نشان داد که از حداکثر ميانگين نمره 5 براي نگرش به تغيير، ميانگين کل آزمودني ها، 3.66 با انحراف استاندارد 0.59 بود. نتايج آزمون فرضيات نشان داد که بين تيپ هاي شخصيتي و نگرش به تغيير ارتباط معني داري وجود دارد (t=5.08 و P<0.001).
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جنانی، ح.، و فلاح، ز.، و نجف زاده، م. (1395). رابطه بین تیپ های شخصیتی A و B با نگرش به تغییر در مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی کشور. مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت), 9(36), 187-198. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=275461Vancouver : کپی

جنانی حمید، فلاح زین العابدین، نجف زاده محمدرحیم. رابطه بین تیپ های شخصیتی A و B با نگرش به تغییر در مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی کشور. مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت). 1395 [cited 2022January24];9(36):187-198. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=275461IEEE : کپی

جنانی، ح.، فلاح، ز.، نجف زاده، م.، 1395. رابطه بین تیپ های شخصیتی A و B با نگرش به تغییر در مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی کشور. مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت), [online] 9(36), pp.187-198. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=275461. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 247 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی