برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 109 تا صفحه 124 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي عملکرد روش هاي مدل درختي M5 و رگرسيون بردار پشتيبان در مدل سازي رسوب معلق رودخانه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
 
چکیده: 

همواره پديده انتقال رسوب، بسياري از سازه هاي رودخانه اي و سازه هاي عمراني را تحت تاثير قرار داده و عدم اطلاع از ميزان دقيق آن خسارات بسياري را موجب مي شود. از اين جهت برآورد صحيح بار رسوبي در رودخانه ها از نقطه نظر رسوب، فرسايش و کنترل سيلاب بسيار حايز اهميت است. در اين تحقيق، از دو روش نوين داده کاوي شامل مدل درختي M5 و رگرسيون بردار پشتيبان براي برآورد بار رسوبي معلق رودخانه اهرچاي در مقايسه با روش کلاسيک منحني سنجه رسوب استفاده گرديد. جهت ارزيابي عملکرد روش هاي استفاده شده از سه آماره شامل ضريب همبستگي، جذر ميانگين مربعات خطا و ميانگين خطاي مطلق استفاده گرديد. با انجام تحليل حساسيت مدل ها به متغير ورودي مشخص گرديد، متغير دبي جريان در ماه جاري داراي بيش ترين تاثير بر روي ميزان بار رسوبي معلق مي باشد. در حالت کلي نتايج بدست آمده بيانگر دقت بسيار بالاي روش هاي داده کاوي نسبت به منحني سنجه رسوب مي باشد. اگرچه هر دو روش داده کاوي بررسي شده دقت بيش تر و خطاي کم تري نسبت به روش متداول منحني سنجه رسوب داشته اند، اما با توجه به روابط خطي ساده و قابل فهم ارائه شده توسط مدل درختي M5، کاربرد اين روش کارآمد در موارد مشابه توصيه مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

ستاری، م.، و رضازاده جودی، ع.، و صفدری، ف.، و قهرمانزاده، ف. (1395). ارزیابی عملکرد روش های مدل درختی M5 و رگرسیون بردار پشتیبان در مدل سازی رسوب معلق رودخانه. حفاظت منابع آب و خاک, 6(1), 109-124. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=275400Vancouver : کپی

ستاری محمدتقی، رضازاده جودی علی، صفدری فروغ، قهرمانزاده فراز. ارزیابی عملکرد روش های مدل درختی M5 و رگرسیون بردار پشتیبان در مدل سازی رسوب معلق رودخانه. حفاظت منابع آب و خاک. 1395 [cited 2021April15];6(1):109-124. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=275400IEEE : کپی

ستاری، م.، رضازاده جودی، ع.، صفدری، ف.، قهرمانزاده، ف.، 1395. ارزیابی عملکرد روش های مدل درختی M5 و رگرسیون بردار پشتیبان در مدل سازی رسوب معلق رودخانه. حفاظت منابع آب و خاک, [online] 6(1), pp.109-124. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=275400>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 117 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی