برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  7 , شماره  21 ; از صفحه 27 تا صفحه 42 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير رهبري اخلاقي بر توانمندسازي روانشناختي کارکنان با توجه به نقش ميانجي عدالت ادراک شده کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 
هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثير رهبري اخلاقي بر توانمندسازي روانشناختي کارکنان از طريق تاثير ابعاد عدالت سازماني در بين کارکنان دانشگاه اصفهان مي باشد. در اين پژوهش رهبري اخلاقي به عنوان متغير مستقل و توانمندسازي روانشناختي به عنوان متغير وابسته و ابعاد عدالت سازماني بعنوان متغير ميانجي مي باشد. پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي کرانباخ، روايي محتوا با استفاده از نظر متخصصان آشنا به موضوع پژوهش و روايي سازه آن نيز با بهره گيري از معادلات ساختاري مورد تاييد قرار گرفت. جامعه آماري در اين تحقيق شامل کليه کارکنان دانشگاه اصفهان است. جمع آوري اطلاعات نيز با روش نمونه گيري تصادفي صورت گرفته است. پس از استخراج داده هاي مربوط به پاسخ هاي گروه مزبور و پيش برآورد واريانس حجم نمونه آماري پژوهش با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد که تعداد 220 نفر به صورت تصادفي به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنين براي تعيين همبستگي و تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS و PLS استفاده شده است. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها منجر به تاييد همه فرضيه هاي پژوهش گرديد: رهبري اخلاقي بر توانمندسازي روانشناختي تاثير مثبت و معنادار دارد؛ رهبري اخلاقي بر عدالت توزيعي تاثير مثبت و معنادار دارد؛ رهبري اخلاقي بر عدالت رويه اي تاثير مثبت و معنادار دارد؛ رهبري اخلاقي بر عدالت مراوده اي تاثير مثبت و معنادار دارد؛ عدالت توزيعي بر توانمندسازي روانشناختي تاثير مثبت و معنادار دارد؛ عدالت رويه اي بر توانمندسازي روانشناختي تاثير مثبت و معنادار دارد و در نهايت عدالت مراوده اي بر توانمندسازي روانشناختي تاثير مثبت و معنادار دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نجیب زاده، ع.، و بوستانی، ح.، و درخشیده، ح. (1395). تاثیر رهبری اخلاقی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با توجه به نقش میانجی عدالت ادراک شده کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان). خط مشی گذاری عمومی در مدیریت (رسالت مدیریت دولتی), 7(21), 27-42. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=275358Vancouver : کپی

نجیب زاده عنایت اله، بوستانی حمیدرضا، درخشیده حامد. تاثیر رهبری اخلاقی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با توجه به نقش میانجی عدالت ادراک شده کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان). خط مشی گذاری عمومی در مدیریت (رسالت مدیریت دولتی). 1395 [cited 2022January20];7(21):27-42. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=275358IEEE : کپی

نجیب زاده، ع.، بوستانی، ح.، درخشیده، ح.، 1395. تاثیر رهبری اخلاقی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با توجه به نقش میانجی عدالت ادراک شده کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان). خط مشی گذاری عمومی در مدیریت (رسالت مدیریت دولتی), [online] 7(21), pp.27-42. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=275358. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 234 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی