برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

عوامل موثر بر کارآفرين شدن دانشگاه هاي علوم پزشکي در نظام آموزش عالي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: فرآيند کارآفرين شدن دانشگاه ها به منظور تضمين توسعه دانشگاه و جامعه اجتناب ناپذير است. پژوهش حاضر با هدف شناسايي عوامل موثر در کارآفرين شدن دانشگاه هاي علوم پزشکي در نظام آموزش عالي ايران انجام شد.روش پژوهش: اين پژوهش از نوع توصيفي - پيمايشي بود. جامعه آماري شامل صاحبان فرآيند کارآفريني در دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور در سال هاي 94-1393 بود (N=497) نمونه آماري، بر اساس جدول مورگان 217 نفر بود که به شيوه نمونه گيري طبقه اي انتخاب شدند. به منظور گردآوري داده ها از پرسشنامه پژوهش گر ساخته با ضريب آلفاي کرونباخ 0.93 استفاده شد. داده هاي آماري پس از گردآوري با روش «تحليل عاملي اکتشافي» تحليل گرديد.يافته ها: از ديدگاه صاحبان فرآيند 9 عامل در کارآفرين شدن دانشگاه ها موثرند که در مجموع 54.658 درصد از کل واريانس داده ها را تبيين مي نمود. بيشترين قدرت تبيين معادل 12.08 درصد از کل واريانس داده ها مربوط به عامل اول (مد نظر قرار دادن کارآفريني به عنوان اولويت استراتژيک دانشگاه) و کمترين قدرت تبيين معادل 1.934 درصد از کل واريانس داده ها مربوط به عامل نهم (برنامه ريزي درسي دانشگاهي) بود.نتيجه گيري:کارآفرين شدن دانشگاه هاي علوم پزشکي نياز به برنامه ريزي و مديريت عوامل شناسايي شده به خصوص در زمينه اولويت هاي استراتژيک دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مقدسی، ج.، و کیکاووسی آرانی، م.، و کیکاووسی آرانی، ل. (1394). عوامل موثر بر کارآفرین شدن دانشگاه های علوم پزشکی در نظام آموزش عالی ایران. مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت), 6(4 (پیاپی 18)), 49-59. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=275337Vancouver : کپی

مقدسی جواد، کیکاووسی آرانی معصومه، کیکاووسی آرانی لیلا. عوامل موثر بر کارآفرین شدن دانشگاه های علوم پزشکی در نظام آموزش عالی ایران. مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت). 1394 [cited 2022January20];6(4 (پیاپی 18)):49-59. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=275337IEEE : کپی

مقدسی، ج.، کیکاووسی آرانی، م.، کیکاووسی آرانی، ل.، 1394. عوامل موثر بر کارآفرین شدن دانشگاه های علوم پزشکی در نظام آموزش عالی ایران. مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت), [online] 6(4 (پیاپی 18)), pp.49-59. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=275337. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 174 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی