نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  8 , شماره  31 ; از صفحه 77 تا صفحه 97 .
 
عنوان مقاله: 

تدوين و اعتباريابي مدل تدريس اثربخش براي اساتيد دانشگاه تبريز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران
 
چکیده: 
هدف اصلي اين پژوهش ارائه مدل تدريس اثربخش براي اعضاي هيات علمي دانشگاه تبريز و اعتبارسنجي آن مي باشد. روش تحقيق، توصيفي از نوع پيمايشي است. جامعه آماري اين پژوهش دو قسمت دارد که بخش اول آن کليه اعضاي هيات علمي دانشگاه تبريز مي باشد (N=541) و بخش دوم جامعه آماري، متخصصان علوم تربيتي دانشگاه هاي شهر تبريز (دانشگاه تبريز، دانشگاه آزاد اسلامي و پيام نور تبريز N=32) را در بر مي گيرد که با استفاده از جدول کرجسي و مورگان تعداد 225 نفر نمونه براي بخش اول برآورد و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب گرديد در بخش دوم با توجه به محدود بودن جامعه از روش سرشماري استفاده شد. در اين پژوهش از دو پرسشنامه محقق ساخته که اولي شامل 36 گويه و دومي با 12 گويه پنج گزينه اي مطابق با مقياس ليکرت فراهم شده بود، استفاده گرديد. روايي پرسشنامه ها با اقتباس از منابع علمي معتبر و همچنين توسط 3 نفر از صاحبنظران و پايايي آن نيز از طريق مطالعه مقدماتي در بين 30 نفر از افراد محاسبه شد و ضريب آلفاي کرونباخ پرسشنامه اولي برابر با 0.93 و پرسشنامه دومي برابر 0.79 بدست آمد. سپس پرسشنامه ها در ميان افراد انتخاب شده توزيع شد و پس از جمع آوري، داده ها با استفاده از نرم افزا SPSS19 و LISREL مورد بررسي قرار گرفت. از آزمون t تک نمونه براي شناسايي مولفه هاي تدريس اثربخش، از تحليل عاملي براي مدل پيشنهادي و از شاخص هاي آمار توصيفي جهت بررسي درجه اعتبار مدل استفاده شده است. نتايج نشان داد که مدل پيشنهادي تدريس اثربخش داراي 4 عامل، مهارت هاي حرفه اي تدريس، قدرت ارتباط با دانشجو، تسلط بر مواد و محتواي درسي، ارزشيابي مي باشد که مجموعا 77 درصد از کل واريانس سازه تدريس اثربخش را تبيين مي کنند. همچنين اعتبار مدل پيشنهادي مذکور از نظر متخصصان 83.6 از 100 مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدی خانقاهی، م.، و حسین زاده، ا. (1394). تدوین و اعتباریابی مدل تدریس اثربخش برای اساتید دانشگاه تبریز. آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی), 8(31), 77-97. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=275091Vancouver : کپی

محمدی خانقاهی محمد، حسین زاده امیدعلی. تدوین و اعتباریابی مدل تدریس اثربخش برای اساتید دانشگاه تبریز. آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی). 1394 [cited 2022August19];8(31):77-97. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=275091IEEE : کپی

محمدی خانقاهی، م.، حسین زاده، ا.، 1394. تدوین و اعتباریابی مدل تدریس اثربخش برای اساتید دانشگاه تبریز. آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی), [online] 8(31), pp.77-97. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=275091. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 198 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی