4 SID.ir | بررسي وجود زخم شيردان در گاوهاي بومي کشتارشده در کشتارگاه شهرستان نور

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي وجود زخم شيردان در گاوهاي بومي کشتارشده در کشتارگاه شهرستان نور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
 
چکیده: 

زخم شيردان معمولا در گاوهاي شيري با توليد بالا و به دنبال استرس زايمان که عامل مهمي در ايجاد بيماري است، اتفاق مي افتد. زخم هاي اوليه و ثانويه شيردان در گاوها و گوساله هاي شيرخوار رخ مي دهند. برخي از انواع زخم کشنده هستند، اما اغلب در کشتارگاه قابل تشخيص بوده و نشانه هاي باليني آن ها اندک و غيرقابل تشخيص است. هدف از اين مطالعه، تعيين فراواني زخم شيردان در گاوهاي بومي کشتارگاه شهرستان نور مي باشد. به اين منظور، شيردان 200 رأس گاو (92 رأس گاو نر و 108 رأس گاو ماده) با محدوده سني 2.5 تا 11 سال (5.21±2.5) به صورت تصادفي پس از کشتار مورد بررسي قرار گرفت. به منظور تشخيص دقيق جراحات و درجه بندي زخم ها، از ضايعات مشاهده شده نمونه بافتي تهيه شد و از لحاظ آسيب شناسي بافتي مورد مطالعه قرار گرفت که در مجموع 6 مورد (3 درصد) از دام ها انواع مختلف زخم شيردان را نشان دادند. سه مورد از زخم هاي مشاهده شده شيردان با بيشترين فراواني از نوع يک و دو مورد از آنها از نوع دو و يک مورد از نوع سه بود. بيشترين تعداد زخم ها در ناحيه پيلور و کارديا قرار داشتند. در مطالعه حاضر بيشترين درصد زخم شيردان در سنين بالاي نه سال مشاهده شد (4.77 درصد). همچنين، اختلاف معني داري در وقوع زخم شيردان در سنين مختلف مشاهده شد (p<0.05) ارتباط آماري معني داري بين جنس با ميزان شيوع زخم شيردان وجود نداشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 376
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی