نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1392 , دوره  12 , شماره  1 ; از صفحه 90 تا صفحه 105 .
 
عنوان مقاله: 

اثر كاشت مكرر هورمون تري يدوتيرونين بر عملكرد فيزيولوژيك فيل ماهي ماده پرورشي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است