برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل رابطه بين مهارت زندگي و مسووليت پذيري دانشجويان دانشگاه کاشان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کاشان، دانشگاه کاشان، دانشکده علوم انسانی
 
چکیده: 

هدف: هدف تحقيق حاضر، تحليل رابطه بين مهارت هاي زندگي با ميزان مسووليت پذيري دانشجويان دانشگاه بود.
روش: روش پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از نظر اجرا، توصيفي- همبستگي بوده، جامعه آماري آن، کليه دانشجويان دانشگاه کاشان در سال تحصيلي 94-1393 شامل 7132 نفر بود که با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران و به روش تصادفي طبقه اي، 237 نفر به دست آمد. ابزار گردآوري اطلاعات تحقيق، دو پرسشنامه استاندارد «مهارت زندگي» و پرسشنامه استاندارد «مسووليت پذيري» بر اساس مقياس پنج درجه اي ليکرت در شش مولفه بود که روايي هر دو به صورت محتوايي توسط کارشناسان، تاييد و پايايي آنها از طريق ضريب آلفاي کرونباخ براي مهارت زندگي، 0.86 و مسووليت پذيري، 0.91 برآورد شد. تجزيه و تحليل داده ها در سطح آمار استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون و آزمون تي) با استفاده از نرم افزار آماري اس.پي.اس.اس. انجام گرفت.
يافته ها: ميانگين هر يک از مولفه هاي مهارت زندگي و مسووليت پذيري در دانشجويان، بالاتر از حد متوسط بود. بين مهارت زندگي و مولفه هاي مسووليت پذيري رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. ضريب رگرسيون نشان داد مهارت زندگي قابليت پيش بيني مسووليت پذيري دانشجويان را دارد. همچنين بين مهارت هاي زندگي و مسووليت پذيري دانشجويان، بر حسب جنسيت و مقطع تحصيلي تفاوت معنادار وجود ندارد؛ اما اين تفاوت بر حسب رشته تحصيلي و سال ورود معنادار است.
نتيجه گيري: آموزش مهارت زندگي، فرد را قادر مي سازد مسووليت هاي نقش فردي و اجتماعي خود را بپذيرد و نيازها، انتظارات و مسائل روزانه را به شکل اثربخشي پاسخ دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رحیمی، ح. (1394). تحلیل رابطه بین مهارت زندگی و مسوولیت پذیری دانشجویان دانشگاه کاشان. فرهنگ در دانشگاه اسلامی, 5(3 (پیاپی 16)), 307-326. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=273240Vancouver : کپی

رحیمی حمید. تحلیل رابطه بین مهارت زندگی و مسوولیت پذیری دانشجویان دانشگاه کاشان. فرهنگ در دانشگاه اسلامی. 1394 [cited 2021October19];5(3 (پیاپی 16)):307-326. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=273240IEEE : کپی

رحیمی، ح.، 1394. تحلیل رابطه بین مهارت زندگی و مسوولیت پذیری دانشجویان دانشگاه کاشان. فرهنگ در دانشگاه اسلامی, [online] 5(3 (پیاپی 16)), pp.307-326. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=273240. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 245 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی