برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  24 , شماره  2 ; از صفحه 120 تا صفحه 128 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط فرسودگي شغلي، حمايت اجتماعي ادراک شده و سرسختي روانشناختي با سلامت روان پرستاران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش ابتدایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: سلامت روان متاثر از متغيرهاي زيادي است که از مهم ترين آن ها مي توان به فرسودگي شغلي، حمايت اجتماعي ادراک شده و سرسختي روانشناختي اشاره کرد. اين مطالعه با هدف بررسي ارتباط ميان فرسودگي شغلي، حمايت اجتماعي ادراک شده و سرسختي روانشناختي با سلامت روان پرستاران انجام شد.
روش کار: اين مطالعه توصيفي
- تحليلي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري اين پژوهش شامل همه پرستاران بيمارستان هاي دولتي شهر تهران در سال 1394 بودند. در مجموع 400 پرستار به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. همه آن ها پرسشنامه هاي فرسودگي شغلي ماسلاچ و جکسون (2008)، حمايت اجتماعي ادراک شده زيمت و همکاران (1988)، سرسختي روانشناختي کوباسا (1979) و سلامت روان گلدبرگ و هيلير (1979) را تکميل کردند. داده ها با روش همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه با مدل گام به گام و به کمک نرم افزار SPSS-19 تحليل شدند.
يافته ها: فرسودگي شغلي
(r=0.37) با سلامت روان پرستاران ارتباط آماري مثبت و معنادار و حمايت اجتماعي ادراک شده (r=-0.56)و سرسختي روانشناختي (r=-0.53) با سلامت روان پرستاران ارتباط آماري منفي و معنادار داشتند (P<0.01) در يک مدل پيش بين فرسودگي شغلي، حمايت اجتماعي ادراک شده و سرسختي روانشناختي توانستند 54.9 درصد از تغييرات سلامت روان پرستاران را پيش بيني کنند (R2=0.549).
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي اين پژوهش پيشنهاد مي شود که مشاوران و درمانگران براي افزايش سلامت روان پرستاران ميزان فرسودگي شغلي آن
ها را کاهش و حمايت اجتماعي ادراک شده و سرسختي روانشناختي آن ها را افزايش دهند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 333
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی