برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1384 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 1 تا صفحه 11 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي كاربرد مدل SRM در شبيه سازي رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از داده هاي ماهواره اي در حوزه هاي بدون آمار برف (مطالعه موردي حوزه خرسان در كارون)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

ذوب برف و رواناب حاصل از آن در حوزه هاي كوهستاني و مرتفع عامل مهم و كنترل كننده رژيم جريان محسوب مي شوند. بعلاوه، در چنين حوزه هايي آمار و اطلاعات هواشناسي هيدرولوژي مورد نياز در شبيه سازي جريان، به ويژه آمار و اطلاعات برف سنجي معمولا در دسترس نيست. بنابراين، شبيه سازي و يا پيش بيني رواناب و سيلاب حاصل از ذوب برف با مشكلات فراواني مواجه بوده و بطور معمول با خطاي زيادي روبرو مي شود مدل (Snowmelt Runoff Model)SRM از جمله مدل هاي هيدرولوژيكي است كه در صورت واسنجي پارامترهاي آن، قابليت شبيه سازي جريان روزانه را بدون استفاده از اطلاعات زميني برف سنجي داراست. به منظور بررسي اين قابليت در حوزه هاي ايران كه با كمبود داده هاي زميني برف سنجي مواجه هستند، مدل SRM مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور سرشاخه هاي حوزه كارون كه آمار و اطلاعات برف سنجي در دسترس نيست در محدوده زير حوزه خرسان براي اين تحقيق انتخاب شد. همچنين اطلاعات رقومي سنجنده AVHRR ماهواره نوا به عنوان منبع تامين اطلاعات سري زماني مساحت تحت پوشش برف استفاده شد. به منظور واسنجي و ارزيابي مدل دو سال آبي 76-1375 و 77-1376 انتخاب و بر اساس داده هاي مشاهده اي دبي روزانه در سال 76-1375 پارامترهاي مدل واسنجي و تعيين و در سال 77-1376 دقت شبيه سازي مدل مورد ارزيابي قرار گرفت. ارزيابي مدل در شبيه سازي رواناب حاصل از ذوب برف و نيز مشاركت باران نشان مي دهد كه دبي روزانه با دقت 88 درصد و با ضريب تعيين 0.774(R2) و حجم كل جريان با 1.03 درصد اختلاف با حجم مشاهده اي در طول اين مدت برآورد شده است. با اين وصف مدل SRM با استفاده از داده هاي ماهواره اي كارايي لازم را در برآورد رواناب حاصل از ذوب برف و نيز شرايط مشاركت باران و برف درحوزه هاي فاقد آمار دارا بوده و براي اين حوزه ها توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 219
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی