نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1387 , دوره  - , شماره  1 ; از صفحه 51 تا صفحه 56 .
 
عنوان مقاله: 

شكل گيري پيكرنگري در نقاشي درباري دوره قاجار (فتحعلي شاه)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است