برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 139 تا صفحه 153 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه اثر ژن Rf3 براي بازگردانندگي باروري به برنج در زمينه ژنتيکي لاين ندا-A

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین، گروه بیوتکنولوژی
 
چکیده: 

در برنامه توليد بذر هيبريد در سيستم سه لايني، استفاده از لاين با قابليت ترکيب پذيري خصوصي مطلوب حامل ژن هاي بازگرداننده باروري (Rf) ضرورت دارد. در اين تحقيق، جايگاه ژني بازگرداننده باروري Rf3 واقع بر روي کروموزوم شماره يک برنج با روش تلاقي برگشتي به کمک نشانگر، به پس زمينه ژنتيکي لاين نرعقيم ندا-A انتقال داده شد و همزمان اثر آن در هر نسل بر باروري دانه گرده و خوشه لاين گيرنده، مورد بررسي قرار گرفت. جهت انتقال، يک گياه از جمعيت نسل F2 (حاصل از تلاقي ميان ندا-A و IR36) بر اساس نشانگرهاي پيوسته به جايگاه ژني Rf3 (RM1، RM3873 و RM3233) انتخاب و با لاين ندا-A (به عنوان والد تکراري) تلاقي برگشتي داده شد. نتاج نسل اول تلاقي برگشتي (BC1) از نظر وجود نشانگرهاي پيوسته به ژن و همچنين از نظر فنوتيپي و به دنبال آن براي 15 نشانگر ريز ماهواره پس زمينه، مورد بررسي قرار گرفتند. تنها دو بوته نسل BC1 که در هر سه جايگاه نشانگري داراي آلل غالب از والد بخشنده بودند باروري بالاي خوشه (55% و 65%) را نشان دادند. نتاج نسل دوم تلاقي برگشتي (BC2) از تلاقي دو بوته فوق با والد تکراري حاصل شد. در بين نتاج BC2 يک گياه با باروري بالاتر خودگشن شده و 170 بوته از نسل BC2F2 از نظر 3 نشانگر RM1، RM3873 و RM3233 و همچنين دانه بندي خوشه مورد بررسي قرار گرفتند. هفت بوته با ميزان بالاتري از ژنوم والد تکراري (از 91.1% تا 98.5%) و در وضعيت هموزيگوتي کامل از نظر سه نشانگر پيوسته به Rf3 (RM1، RM3873، RM3233) شناسايي شدند که داراي باروري بالاي دانه گرده و همچنين خوشه (75%تا 97%) بودند که نشان مي دهد هر چه هموزيگوسيتي جايگاه ژني Rf3 بيشتر شد، بازگرداندن باروري به نرعقيمي نوع وحشي (WA) در پس زمينه ژنتيکي لاين گيرنده نرعقيم، بيشتر تقويت گرديد. بنابراين، مي توان نتيجه گيري نمود که جايگاه ژني Rf3 تاثير متقابلي با نرعقيمي سيتوپلاسمي نوع WA در جهت افزايش باروري دانه گرده و خوشه برنج دارد و از اينرو، مي تواند همراه با ساير ژن هاي بازگرداننده باروري در برنامه توليد بذر هيبريد برنج به کار گرفته شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 62
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی