برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  3 , شماره  2 ; از صفحه 26 تا صفحه 30 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي وضعيت شادکامي و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي بيرجند در سال 1392

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: شادکامي اساسي ترين نياز سلامت رواني انسان ها محسوب مي شود. دانشجويان نيروي انساني و سازندگان فرداي کشور تلقي مي گردند. از اين رو سلامت رواني آنان از اهميت زيادي برخوردار است. اين مطالعه با هدف بررسي وضعيت شادکامي و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي بيرجند انجام شد.
روش ها: در اين مطالعه توصيفي-تحليلي 349 نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي بيرجند که داراي معيارهاي ورود به مطالعه بودند به روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد شادکامي آکسفورد به روش خود گزارشي جمع آوري و توسط نرم افزار
SPSS نسخه 18 تحليل گرديد.
نتايج: ميانگين سني دانشجويان
21.9±2.3 سال و ميانگين نمره شادکامي آن ها 44.1±12.09 بود. بين نمره شادکامي و برخي متغيرهاي دموگرافيک دانش جويان نظير جنس (p<0.0019)، محل سکونت (p=0.019) و علاقه به رشته تحصيلي (p<0.004) تفاوت آماري معني داري وجود داشت، اما بين نمره شادکامي و ساير مشخصات فردي دانشجويان تفاوت معني داري ديده نشد (p<0.05).
نتيجه گيري: بر اساس يافته ها وضعيت شادکامي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي بيرجند نسبتا مناسب است. برخي گروه ها از سطح شادکامي پايين تري برخوردار بودند که نيازمند توجه بيشتري مي باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 252
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی