برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير گروه درماني مديريت استرس بر رضايت شغلي و سلامت عمومي پرستاران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: مديريت استرس يکي از روش هاي اثرگذار بر سلامت و رضايت شغلي کارکنان حوزه سلامت است. تاثير مديريت استرس به شيوه گروه درماني روشي است که کمتر در امر سلامت و رضايت کارکنان به آن پرداخته شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير گروه درماني مديريت استرس بر رضايت شغلي و سلامت عمومي پرستاران صورت گرفته است.روش ها: اين مطالعه نيمه تجربي بر روي 20 نفر از پرستاران بيمارستان نهم دي شهرستان تربت حيدريه انجام شده است. در شروع مطالعه پرسش نامه هاي استاندارد رضايت شغلي لينز و سلامت عمومي گلدبرگ و هيلر توسط گروه مداخله و گروه کنترل تکميل شد. گروه مداخله در 8 جلسه گروه درماني مديريت استرس شرکت داده شد و گروه کنترل هيچ مداخله اي دريافت نکرد. پس از پايان آخرين جلسه گروه درماني، هر دو گروه مجددا پرسشنامه ها را تکميل کردند. تحليل داده ها با استفاده از آمار توصيفي و آزمون تي مستقل و زوجي انجام شد.نتايج: ميانگين و انحراف معيار سني شرکت کنندگان 38±7.50 سال بود. دو گروه قبل از مطالعه تفاوت معناداري از نظر متغيرهاي زمينه اي نداشتند. در ابتداي پژوهش نمره رضايت شغلي و سلامت عمومي در گروه مداخله و کنترل تفاوتي با هم نداشتند (p>0.05). تفاوت معنادار آماري در رضايت شغلي و سلامت عمومي گروه کنترل، قبل و بعد از انجام پژوهش ديده نشد، اما در گروه مداخله تفاوت معناداري بين دو متغير ذکر شده وجود داشت (p<0.05)، به نحوي گروه درماني مديريت استرس موجب افزايش رضايت شغلي و سلامت عمومي در پرستاران شد.نتيجه گيري: با توجه به نتايج مطالعه پيشنهاد مي شود با به کارگيري روش هاي مديريت استرس در ميان پرستاران، زمينه افزايش رضايت شغلي و سلامت عمومي آنان فراهم گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پاشیب، م.، و سیدمحرمی، ا.، و محمدی، س.، و تاتاری، م. (1394). تاثیر گروه درمانی مدیریت استرس بر رضایت شغلی و سلامت عمومی پرستاران. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه, 3(2), 1-7. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=271722Vancouver : کپی

پاشیب ملیحه، سیدمحرمی ایمان، محمدی سمیه، تاتاری مریم. تاثیر گروه درمانی مدیریت استرس بر رضایت شغلی و سلامت عمومی پرستاران. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه. 1394 [cited 2021December03];3(2):1-7. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=271722IEEE : کپی

پاشیب، م.، سیدمحرمی، ا.، محمدی، س.، تاتاری، م.، 1394. تاثیر گروه درمانی مدیریت استرس بر رضایت شغلی و سلامت عمومی پرستاران. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه, [online] 3(2), pp.1-7. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=271722. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 130 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی