نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  3 , شماره  1 ; از صفحه 22 تا صفحه 28 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل مرتبط با رضايت شغلي کارکنان مرکز بهداشت شهرستان گنبدکاووس در سال 1393

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه و هدف: موفقيت هر سازمان بستگي به تلاش و رضايت شغلي کارکنان آن سازمان دارد. اين مطالعه با هدف بررسي عوامل مرتبط با رضايت شغلي کارکنان مرکز بهداشت شهرستان گنبدکاووس در سال 1393 انجام شد.روش ها: اين مطالعه توصيفي به روش مقطعي بر روي 151 نفر از کارکنان مرکز بهداشت شهرستان گنبدکاووس در سال 1393 انجام شد. افراد مورد مطالعه به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوري داده ها شامل چک ليست مشخصات دموگرافيک و پرسشنامه رضايت شغلي بريفيلد و روث بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS نسخه 18 تجزيه و تحليل شدند.نتايج: ميانگين سني کارکنان 35.9±6.2 سال بود. بيشتر افراد مورد مطالعه را (58.3) زنان و مابقي را مردان تشکيل مي دادند. اغلب کارکنان (88.7 درصد) متاهل و سايرين مجرد بودند. ميانگين رضايت شغلي افراد 57.5±11.4 از 90 بود. بين رضايت شغلي با ديدگاه فرد نسبت به سطح درآمد خانواده ارتباط معني داري مشاهده شد (p<0.05)، اما بين ميزان رضايت شغلي کارکنان با متغيرهاي دموگرافيک آنها ارتباط معناداري به دست نيامد (p>0.05).نتيجه گيري: با توجه به اين که ميزان رضايت شغلي کارکنان مرکز بهداشت شهرستان گنبد کاووس در سطح متوسطي مي باشد، احتمالا مي توان با اعمال نظام پرداختي مناسب موجبات رضايت کارکنان و ارتقاي سطح کيفيت خدمات آنان را بهبود بخشيد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رفیعی، ن.، و خوش کام، ع.، و حشمتی، ه.، و امینی، س.، و سیدقاسمی، ن. (1394). عوامل مرتبط با رضایت شغلی کارکنان مرکز بهداشت شهرستان گنبدکاووس در سال 1393. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه, 3(1), 22-28. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=271669Vancouver : کپی

رفیعی نرگس، خوش کام عادله، حشمتی هاشم، امینی سعید، سیدقاسمی نویساسادات. عوامل مرتبط با رضایت شغلی کارکنان مرکز بهداشت شهرستان گنبدکاووس در سال 1393. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه. 1394 [cited 2022May28];3(1):22-28. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=271669IEEE : کپی

رفیعی، ن.، خوش کام، ع.، حشمتی، ه.، امینی، س.، سیدقاسمی، ن.، 1394. عوامل مرتبط با رضایت شغلی کارکنان مرکز بهداشت شهرستان گنبدکاووس در سال 1393. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه, [online] 3(1), pp.22-28. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=271669. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 177 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی