برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  17 , شماره  4 ; از صفحه 191 تا صفحه 198 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي آموزش نوروفيدبك در كاهش علايم و نشانه هاي افراد نظامي مبتلا به اختلال اضطراب فراگير

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)، تهران، ایران
 
چکیده: 
<P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>اهداف: هدف اين پژوهش تعيين اثربخشي آموزش نوروفيدبك در كاهش علايم و نشانه هاي افراد نظامي با اختلال اضطراب فراگير بود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><BR>روش ها: با يك مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي كنترل دار، افراد بر اساس نتايج پرسشنامه اضطراب فراگير</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> (GAD-7) </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>انتخاب و 30 نفر از افرادي كه معيارهاي ورود و خروج از مطالعه را داشتند، بصورت تخصيص تصادفي، به دو گروه 15 نفري شامل آموزش نوروفيدبك و گروه كنترل تقسيم شدند. افراد سه بار در پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري يك ماه بعد از درمان از نظر پرسشنامه هاي</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> GAD-7 </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>و پرسشنامه فراشناخت مورد بررسي قرار گرفتند. گروه درماني دوازده جلسه و گروه كنترل هيچ مداخله اي دريافت نكرد. داده ها به وسيله نرم افزار</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> SPSS 18 </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>و به روش تحليل واريانس با اندازه گيري مكرر، تست هاي تي وابسته و تي مستقل تحليل شد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><BR>يافته ها: نتايج نشان داد كه آموزش نوروفيدبك نسبت به گروه كنترل از نظر مقياس اختلال اضطراب فراگير (زمان بعداز درمان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> P=0.001 </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>و زمان پيگيري </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>P=0.001</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>) و </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>نمره كلي پرسشنامه فراشناخت (زمان بعداز درمان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> P=0.001 </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>و زمان پيگيري </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>P=0.001</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>) </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>بطور معناداري اثربخش تر است. همچنين اندازه اثر در آموزش نوروفيدبك قابل توجه بود، بطوريكه ميزان بهبودي مربوط به اضطراب فراگير (اندازه اثر= </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>1.56</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>) و در مورد پرسشنامه فراشناخت (اندازه اثر= </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>1.71</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>) بود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>نتيجه گيري: با توجه به اثربخشي معنادار آموزش نوروفيدبك نسبت به گروه كنترل، اين رويكرد مي تواند يكي از درمان هاي اختلال اضطراب فراگير باشد.</SPAN></P>
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسینی، س.، و فتحی آشتیانی، ع.، و ربیعی، م.، و نوحی، س.، و فجرک، ه. (1394). اثربخشی آموزش نوروفیدبک در کاهش علایم و نشانه های افراد نظامی مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. مجله طب نظامی, 17(4), 191-198. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=271578Vancouver : کپی

حسینی سیدمرتضی، فتحی آشتیانی علی، ربیعی مهدی، نوحی سیما، فجرک هنگامه. اثربخشی آموزش نوروفیدبک در کاهش علایم و نشانه های افراد نظامی مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. مجله طب نظامی. 1394 [cited 2021December01];17(4):191-198. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=271578IEEE : کپی

حسینی، س.، فتحی آشتیانی، ع.، ربیعی، م.، نوحی، س.، فجرک، ه.، 1394. اثربخشی آموزش نوروفیدبک در کاهش علایم و نشانه های افراد نظامی مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. مجله طب نظامی, [online] 17(4), pp.191-198. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=271578. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 107 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی