نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1392 , دوره  44 , شماره  4 ; از صفحه 645 تا صفحه 655 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل عوامل فرهنگي و اجتماعي موثر بر نگرش کشاورزان درباره مديريت آب زراعي مطالعه موردي: شهرستان شيروان و چرداول

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه اصفهان
 
چکیده: 
هدف پژوهش حاضر بررسي عوامل فرهنگي و اجتماعي موثر بر نگرش کشاورزان شهرستان شيروان و چرداول درباره مديريت آب زراعي است. اطلاعات مورد نياز از طريق پژوهش ميداني از نوع پيمايشي، با انجام مصاحبه هاي حضوري و استفاده از پرسشنامه، به دست آمده است. جامعه آماري تحقيق شامل تمامي کشاورزان (بهره برداران گندم کار) شهرستان شيروان و چرداول (9250 نفر) بود که از اين تعداد 192 نفر به روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي با استفاده از فرمول کوکران براي نمونه آماري انتخاب شدند. ابزار تحقيق پرسشنامه اي بود که روايي محتوايي آن با کسب نظر متخصصان مربوط و استادان دانشگاه و اعمال اصلاحات لازم به دست آمده است. آزمون مقدماتي براي به دست آوردن ضريب اعتبار پرسشنامه انجام گرفت و با بهره گيري از نرم افزار SPSS ضريب آلفا کرونباخ برابر 0.8 به دست آمد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد بين پارامترهاي چگونگي عملکرد کشاورزان (در زمينه گندم آبي)، ميزان تماس هاي ترويجي، ميزان استفاده از کانال هاي ارتباطي، ميزان مشارکت اجتماعي و دانش فني بهره برداران با متغير نگرش کشاورزان درباره مديريت آب زراعي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد، در حالي که بين ميانگين هاي نگرش کشاورزان درباره مديريت آب زراعي از نظر استفاده از خدمات ترويجي، عضويت در تعاوني هاي توليد و تشکل هاي روستايي اختلاف معني داري وجود دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نوری، س.، و جمشدی، ع.، و جمشیدی، م.، و هدایتی مقدم، ز.، و فتحی، ع. (1392). تحلیل عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر نگرش کشاورزان درباره مدیریت آب زراعی مطالعه موردی: شهرستان شیروان و چرداول. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), 44(4), 645-655. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=271531Vancouver : کپی

نوری سیدهدایت اله، جمشدی علیرضا، جمشیدی معصومه، هدایتی مقدم زهرا، فتحی عفت. تحلیل عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر نگرش کشاورزان درباره مدیریت آب زراعی مطالعه موردی: شهرستان شیروان و چرداول. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1392 [cited 2022May29];44(4):645-655. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=271531IEEE : کپی

نوری، س.، جمشدی، ع.، جمشیدی، م.، هدایتی مقدم، ز.، فتحی، ع.، 1392. تحلیل عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر نگرش کشاورزان درباره مدیریت آب زراعی مطالعه موردی: شهرستان شیروان و چرداول. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 44(4), pp.645-655. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=271531. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 79 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی