نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1392 , دوره  5 , شماره  2 ; از صفحه 307 تا صفحه 314 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي سرعت خدمات رساني در بخش اورژانس بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشکي استان خراسان شمالي در سال 1390

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است