برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط هليکوباکتر پيلوري و آنمي فقر آهن در زنان باردار: يک مطالعه متاآناليز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب‌های روانی- اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
 
چکیده: 

زمينه و اهداف: مطالعات اخير نقش احتمالي هليکوباکتر پيلوري در آنمي فقر آهن در زنان باردار را مورد ارزيابي قرار داده اند، اما نتايج اين مطالعات متفاوت بوده است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط هليکوباکتر پيلوري و آنمي فقر آهن در زنان باردار به روش متاآناليز انجام شده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه يک متاآناليز بر اساس بانک هاي اطلاعاتي شامل:
Scopus، PubMed،Science Direct، ProQuest، Cochrane، EMBASE، Web of Science، Springer، Online Library Wiley، Chemical Abstracts، EBSCO و هم چنين موتور جستجوي Google Scholar در بازه زماني 1990 تا 2016 با استفاده از کليدواژه اي استاندارد توسط دو نفر از پژوهشگران به صورت مستقل انجام شده است. سپس تمام مقالاتي که داراي معيار ورود به مطالعه بودند مورد بررسي قرار گرفتند. داده ها با استفاده از مدل اثرات تصادفي به روش متاآناليز و با نرم افزار Stata Ver.11.1 آناليز شدند.
يافته ها: 7 مطالعه واجد شرايط، با حجم نمونه 2115 نفر مورد بررسي قرار گرفتند. ارتباط هليکوباکتر پيلوري و آنمي فقر آهن در زنان باردار از نظر آماري معني دار بود و نسبت شانس (
OR) 1.82 فاصله اطمينان %95: 1.43-2.30) برآورد گرديد. در بررسي ارتباط هليکوباکتر پيلوري با سطح هموگلوبين و فريتين سرم در 3 مطالعه، مشخص شد هليکوباکتر پيلوري در کاهش اين دو متغير موثر است و ارتباط از نظر آماري معني دار بود (p<0.05).
نتيجه گيري: هليکوباکتر پيلوري در اتيولوژي آنمي در زنان باردار نقش دارد و توصيه مي شود تمامي زنان باردار آنميک از نظر هليکوباکتر پيلوري بررسي شوند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

اعظمی، م.، و درویشی، ز.، و برجی، م.، و سایه میری، ک. (1395). ارتباط هلیکوباکتر پیلوری و آنمی فقر آهن در زنان باردار: یک مطالعه متاآنالیز. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران, 10(1), 1-7. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270930Vancouver : کپی

اعظمی میلاد، درویشی زهرا، برجی میلاد، سایه میری کورش. ارتباط هلیکوباکتر پیلوری و آنمی فقر آهن در زنان باردار: یک مطالعه متاآنالیز. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران. 1395 [cited 2021April18];10(1):1-7. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270930IEEE : کپی

اعظمی، م.، درویشی، ز.، برجی، م.، سایه میری، ک.، 1395. ارتباط هلیکوباکتر پیلوری و آنمی فقر آهن در زنان باردار: یک مطالعه متاآنالیز. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران, [online] 10(1), pp.1-7. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270930>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 88 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی