برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 106 تا صفحه 112 .
 
عنوان مقاله: 

ميزان شيوع ناهنجاري هاي قامتي کودکان و ارتباط آن با فعاليت ورزشي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: آينده هر جامعه مبتني بر پويائي، سلامت رواني و جسماني نوجوانان و جوانان است، به طوري که وجود افراد سالم بزرگترين سرمايه يک جامعه محسوب مي شود. بنابراين هدف از تحقيق حاضر بررسي ميزان شيوع ناهنجاري هاي قامتي کودکان و ارتباط آن با فعاليت ورزشي بود.
مواد و روش ها: تعداد 148 کودک (74 پسر و 74 دختر) به صورت تصادفي انتخاب شدند و با استفاده از خط شاقول، صفحه شطرنجي، جعبه آينه و پرسشنامه خصوصيات فردي مورد بررسي قرار گرفتند. از روش آماري خيدو، فريدمن و ضريب همبستگي اسپيرمن جهت تجزيه و تحليل داده ها استفاده گرديد.
نتايج: بين دو وضعيت پوسچر طبيعي و غيرطبيعي کودکان (
p£0.01) تفاوت معني داري مشاهده شد. همچنين بين تعداد ناهنجاري هاي اسکلتي و فعاليت ورزشي کودکان دختر (r=0.355) و پسر (r=0.369) ارتباط معنيدار وجود داشت. درمورد اولويت بندي ناهنجاري ها، نتايج نشان داد که بين رتبه بندي ناهنجاري هاي اسکلتي کودکان پسر (p£0.01، X2=130.57) و همچنين دختر (p£0.01، X2=213.614) تفاوت معني داري وجود داشت، به طوري که لوردوز کمري و شست کج به ترتيب در پسران بالاترين و پايين ترين ميزان شيوع و لوردوز کمري و پشت صاف به ترتيب در دختران بالاترين و پايين ترين ميزان شيوع را به خود اختصاص دادند. همچنين تنها در بين کودکان دختر بين سن و تعداد ناهنجاري هاي اسکلتي ارتباط معني دار وجود داشت (p£0.01، r=0.586).
نتيجه گيري: اکثر کودکان داراي حداقل يک ناهنجاري اسکلتي ميباشند که احتمالا به عواملي چون وراثت، عادت هاي غلط روزمره، امکانات و تجهيزات غيراستاندارد و همچنين عدم شرکت در فعاليت هاي ورزشي مربوط مي باشد که توجه جدي به فراهم کردن زمينه هاي لازم براي اصلاح ناهنجاري ها ضروري به نظر مي رسد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

کریمیان، ر.، و کریمیان، م.، و هادی پور، م.، و هیئت، ف.، و جان بزرگی، ا. (1395). میزان شیوع ناهنجاری های قامتی کودکان و ارتباط آن با فعالیت ورزشی. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا, 6(1), 106-112. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270821Vancouver : کپی

کریمیان راضیه، کریمیان مریم، هادی پور مجتبی، هیئت فاطمه، جان بزرگی اعظم. میزان شیوع ناهنجاری های قامتی کودکان و ارتباط آن با فعالیت ورزشی. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا. 1395 [cited 2021April16];6(1):106-112. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270821IEEE : کپی

کریمیان، ر.، کریمیان، م.، هادی پور، م.، هیئت، ف.، جان بزرگی، ا.، 1395. میزان شیوع ناهنجاری های قامتی کودکان و ارتباط آن با فعالیت ورزشی. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا, [online] 6(1), pp.106-112. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270821>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 952 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی