برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 52 تا صفحه 59 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين مقاومت آنتيبيوتيکي متقاطع کلبسيلا پنومونيه و شناسايي سويه هاي با حساسيت وابسته به دوز نسبت به سفپيم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: کلبسيلا پنومونيه باکتري گرم منفي روده اي است که سبب عفونت هاي بيمارستاني مي شود. اهداف اين مطالعه جداسازي کلبسيلا پنومونيه از بيماران بستري در بيمارستان، تعيين نمودن مقاومت متقاطع و الگوهاي مقاومت آنتيبيوتيکي ايزوله ها و شناسايي ايزوله هاي با حساسيت وابسته به دوز نسبت به سفپيم بود.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر در طي سال هاي 1394 - 1393 انجام شد. نمونه هاي مختلف بيماران بستري در بيمارستان هاي قطب الدين، فقيهي و نمازي شيراز (ايران) جمع آوري گرديدند. ايزوله ها بر اساس تست هاي بيوشيميايي موجود در سيستم
API20E به عنوان کلبسيلا پنومونيه شناسايي شدند. تست حساسيت آنتي بيوتيکي با استفاده از روش ديسک ديفيوژن و پروتکل سازمان استانداردهاي باليني و آزمايشگاهي (CLSI 2014) انجام شد. ايزوله هاي با حساسيت وابسته به دوز نسبت به سفپيم و سويه هاي توليدکننده AmpC b-lactamase با استفاده از ديسک هاي سفوکسيتين و سفپيم شناخته شدند.
نتايج: 111 جدايه کلبسيلا پنومونيه مورد بررسي قرار گرفتند. کم اثرترين دارو سفتازيديم (
39% حساس بودند) بود. کليستين (96%) و ايمي پنم (88%) موثرترين آنتي بيوتيک ها عليه ايزوله ها بودند. ميزان مقاومت به جنتامايسين و آميکاسين به ترتيب %41 و %35 بودند. همه سويه هاي مقاوم به کليستين به ايميپنم حساس بودند. تمام سويه هاي با حساسيت وابسته به دوز نسبت به سفپيم، حساس به ايميپنم و کليستين بودند.
نتيجه گيري: داروهاي گروه کارباپنم هنوز عليه عفونت هاي کلبسيلا پنومونيه موثر هستند. اين نتايج نشان داد که سويه هاي کلبسيلا پنومونيه مقاوم به چند دارو در حال افزايش است. از اينرو بررسي روتين و گزارش پروفايل مقاومت آنتي بيوتيکي سويه هاي کلبسيلا پنومونيه پيشنهاد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 104
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی