برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  46 , شماره  2 ; از صفحه 195 تا صفحه 205 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي آثار تقسيط و مقادير مختلف کود اوره در کودآبياري جويچه اي بر عملکرد و برخي صفات کمي و کيفي نيشکر رقم CP69-1062

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل، ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان
 
چکیده: 

در کودآبياري کارايي مصرف کود زياد و توصيه کودي راحت تر از روش سنتي و مقدار کود مصرفي به مقدار واقعي برداشت عناصر غذايي نزديک تر است. به „منظور بررسي اثر تعداد تقسيط و سطوح مختلف کود اوره در روش کودآبياري جويچه اي نيشکر بر عملکرد و برخي صفات کمي و کيفي نيشکر، آزمايشي به „صورت کرت هاي يک بار خردشده در قالب بلوک هاي کامل تصادفي، با سه تکرار، در قطعه„اي 25 هکتاري از مزارع کشت جديد (پلانت)، در اراضي کشت و صنعت نيشکر دهخدا، انجام شد. فاکتور اصلي تقسيط هاي کودي بود که در سه سطح (دو، سه، و چهار تقسيطي) اعمال شد. فاکتور فرعي مقدار کود مصرفي بود که در سه سطح (100، 80 و 60 درصد کود مورد نياز، به „ترتيب معادل 350، 280، و 210 کيلوگرم کود اوره) اعمال شد. نتايج تجزيه تيمارهاي آزمايشي نشان داد تيمار دوتقسيطي و 60 درصد سطح کودي در همه صفات کمي و کيفي که شامل ارتفاع، عملکرد خالص ني، کارايي مصرف آب بر اساس نيشکر و شکر توليدي، و کارايي مصرف کود برتر بودند (p<0.05) در تيمار دوتقسيطي مقادير کارايي مصرف آب بر اساس نيشکر و شکر توليدي و کارايي مصرف کود به „ترتيب برابر 7.474 کيلوگرم بر متر مکعب، 0.710 کيلوگرم بر متر مکعب، و 437.7 کيلوگرم بر کيلوگرم بودند. همچنين، در تيمار 60 درصد سطح کودي، مقادير کارايي مصرف آب بر اساس نيشکر و شکر سفيد و کارايي مصرف کود به„ ترتيب 6.533 کيلوگرم بر متر مکعب، 0.628 کيلوگرم بر متر مکعب و 454.9 کيلوگرم بر کيلوگرم به دست آمدند. روش ارائه شده براي مديريت بهينه مصرف کود مي تواند به کاهش ميزان کود مصرفي و درنتيجه آب شويي کمتر نيتروژن در کشت و صنعت„هاي نيشکري بينجامد و در نهايت سبب کاهش آلودگي آب هاي زيرزميني و افزايش ضريب سلامت جامعه شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سلامتی، ن.، و دلبری، م.، و عباسی، ف.، و شینی دشت گل، ع.، و افراسیاب، پ.، و کاراندیش، ف. (1394). بررسی آثار تقسیط و مقادیر مختلف کود اوره در کودآبیاری جویچه ای بر عملکرد و برخی صفات کمی و کیفی نیشکر رقم CP69-1062. تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران), 46(2), 195-205. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270776Vancouver : کپی

سلامتی نادر، دلبری معصومه، عباسی فریبرز، شینی دشت گل علی، افراسیاب پیمان، کاراندیش فاطمه. بررسی آثار تقسیط و مقادیر مختلف کود اوره در کودآبیاری جویچه ای بر عملکرد و برخی صفات کمی و کیفی نیشکر رقم CP69-1062. تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران). 1394 [cited 2021October26];46(2):195-205. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270776IEEE : کپی

سلامتی، ن.، دلبری، م.، عباسی، ف.، شینی دشت گل، ع.، افراسیاب، پ.، کاراندیش، ف.، 1394. بررسی آثار تقسیط و مقادیر مختلف کود اوره در کودآبیاری جویچه ای بر عملکرد و برخی صفات کمی و کیفی نیشکر رقم CP69-1062. تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 46(2), pp.195-205. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270776. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 102 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی